ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  (4 SORU ÇIKACAK)

*3308→ Mesleki Eğitim Kanunu

*625  → Özel Öğretim Kurumları Kanunu

*Ortaöğretimde kültür, alan ve seçmeli olarak → 3 çeşit ders

*Yönelme veya yönlendirmelerde→Ağırlıklı not ortalamasına bakılır.

*Seçmeli derse sınıf açılabilmesi için en az 12 öğrenci seçmelidir.

*İmkân yoksa 12 den az sayıda da olsa MEM onayı ile konulabilir.

*Eğitim bölgesi müdürleri seçmeli ders açabilirler.

*Sınavlar 7 gün önceden duyurulur.

*Günde sınav sayısı 2 yi geçmez.

*7 gün içinde→Ödev ve projesini getirmeyen mazeretini sunar.

*Sözlü notu için 1 ders saati ayrılmaz.

*Ödev ve projesini zamanında teslim etmeyene sıfır verilir.

*Yazılı sonuçları 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.

*Öğrenci yazılı sonucuna 7 içinde itiraz eder.

*Not defterleri→İdareye teslim, 1 yıl saklanır.

*Not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala verilir, ilköğretimde 5 gün kala

*Dönem notu, notların puanlarının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi

*Aritmetik ortalamanın 1 fazlası dönem notu olarak verilebilir.

*Fen Liselerinde, Sosyal Bil. Liselerinde→ 3,50}Yabancı dil hazırlık bulunan liselerde→3,00    

*Genel lise,  mesleki liseler→ 2,50} ortalamaları ile sınıf geçilir.

*2 den fazla sorumlu dersi olanlar başarısız sayılırlar.

*Yabancı dil ağırlıklı liselerde hazırlık sınıflarında seviye tespit yapılarak en az 3,00 alanlar 1.sınıfa başlayabilir.

*Hazırlık sınıflarında sorumlu olarak sınıf geçilmez.

*Hazırlık sınıfı notları diploma notunda dikkate alınmaz.

*Sınıf tekrarı 1 defa yapılır.

*Son sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilir.

*Okul birincisi not ort. göre Öğrtm. Kurulunca seçilir.

*Uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanlar birinci olamaz.

*Okul birincileri okul müd. tarafından ÖSYM’ye bildirilir.

*İlk derse girmeyen veya arada bir derse girmeyen→yarım gün devamsız

*Özürsüz 20 gün gelmeyen başarısız sayılır.

*Özürlü+özürsüz devamsızlıkların toplamı→45 gün

*Yurt içi + yurt dışı sosyal, kültürel faaliyete katılan öğrenci devamsız sayılmaz.                                            

*Yetiştirme programlarının 1/6 sına devam etmeyen başarısız sayılır.

*Sorumluluk sınavı→Alt sınıftan dersi olanlar + son sınıf öğrencilerine

*Sorumluluk sınavı süresi 3 hafta, yaz tatilinde

*Sorumluluk sınavı 15 gün önceden duyurulur, diğer sınavlar l hafta önceden

*3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.

*Ortalama yükseltme sınavı için 7 iş günü içerisinde öğrenci dilekçe verir.

*Müdür veya müd.yard. başkan + 2 üye → sınav komisyonu

*Bu sınav kâğıtları 2 yıl saklanır.

*Mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olan 1, yapmamış olan 2 öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına alınır.

*Mezuniyet notu virgülden sonra 2 basamak yürütülür.

*Ders yılı → 180 iş günü, ocak ve şubat aylarında 2 hafta yarıyıl tatili

*Öğretim yılı başlaması, yarıyıl tatili→ Bakanlıkça

*Ağırlıklı Yılsonu başarı ortalaması Fen+Mat+Türk Dili ve Edeb.}

Fen liselerinde → 3,50

An.Lis.Güzel San.Lis.An.Öğrt.Lis.→ 3,00

Genel Lis. Mesleki ve Teknik Lis.→2,50 olması gerekir.

528 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir