Php de diziler

Dizi, bellekte aynı isim altında toplanmış değişkenler kümesidir. Eğer ki aynı türden veriler grubunu bellekte tutmak gerekirse diziler kullanılır. Örneğin verilerin sıralanması, ortalamasının bulunması gibi işlemlerde dizilere ihtiyaç duyulur.

PHP içerisinde tanımlanan diziler bir veya daha çok boyutlu olabilir.

<?php

$aylar=array(‘ocak’,’şubat’ , ‘mart’ ,’nisan’);

echo “Bu bizim sıfırıncı dizin değişkenimiz:  $aylar[0] <br>”;

echo “<br>”;

echo $aylar[1];

?>

Dizi Değişkenleri

Aynı türden bilgilerin bir değişkenin içerisinde tutulmasıyla oluşturulur. Bir değişkenini dizi olup olmadığı “[]” simgelerinden anlaşılabilir. 

Kullanılış biçimi :

$degisken = array(deger1, deger2,…,degerN) veya

$değişken[indis_no] = deger     şeklindedir.

Bir dizinin n. inci elemanına ulaşmak için dizinin adından sonra köşeli parantez içinde dizi elemanının indis numarası yazılır.

Örnek :  $degisken[5] = “Ahmet”;

Bu örnekte dizinin 5.inci elemanına “Ahmet” değeri atanmıştır. Eğer indis numarası yazılmazsa ilk eleman olan sıfırıncı sıradaki elemana ulaşılır. Daha sonra indis numarası verilmeden ulaşılan eleman bir sonraki eleman olacaktır.

Diziler tanımlanırken array komutu kullanılmayabilir.

$liste = (deger1,deger2,…);  veya

$liste[] = deger1;

$liste[] = deger2;

$liste[] = degerN;

Diziler tanımlanırken indis numarası yerine isim verilebilir.

$liste[isim1] = deger1;

$liste[isim2] = deger2;

77 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir