Php de Kullanıcı Ekleme

Öncelikle phpmyadmin içerisinden bir veritabanı oluşturuyoruz.

 Adı sinavevi olsun. İçerisine “user” adında bir tablo oluşturuyoruz.  Bunun içerisine 5 adet alan oluşturuyoruz.

Alan adı                                            

  • user_id   (int,auto increnment)                             
  • user_nickname (varchar,225)
  • user_pass  (varchar,225)
  • user_mail (varchar,225)
  • user_name  (varchar,225)

 

4 adet dosyamız olacak.

  1. ilk dosyamız veritabanına bağlantı kuracağımız baglan.php

<?php

$mysql_host=”localhost”;
$mysql_kullaniciadi=”root”;
$mysql_sifre=””;
$mysql_vtadi=”sinavevi”;

$baglan=@mysql_connect($mysql_host,$mysql_kullaniciadi,$mysql_sifre);

if(! $baglan) die(“Mysql bağlantısında hata oluştu”);

mysql_select_db($mysql_vtadi,$baglan) or die (“veri tabanına bağlanırken hata oluştu”);
?>

2-İkinci Dosyamız kullanıcı ekle dosyası

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”index.php?xx=adduser”>
  <table width=”352″ border=”1″>
    <tr>
      <td width=”169″>Kullanıcı Adı</td>
      <td width=”167″><label>
        <input type=”text” name=”k_adi” id=”k_adi” />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Şifre</td>
      <td><label>
        <input type=”text” name=”sifre” id=”sifre” />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>E-Mail</td>

3- Üçüncü dosyamız  kullanıcılar.php dosyası bununla kullanıcıları listeleyeceğiz.

<?php
echo “<table width=\”591\” height=\”139\” border=\”1\”>
  <tr>
    <td width=\”91\” height=\”78\”><div align=\”center\”><strong>Kullanıcı İd</strong></div></td>
    <td width=\”102\”><div align=\”center\”><strong>Kullanıcı Adı</strong></div></td>
    <td width=\”112\”><div align=\”center\”><strong>Kullanıcı Mail</strong></div></td>
    <td width=\”109\”><div align=\”center\”><strong>Kullanıcı İsim</strong></div></td>
    <td colspan=\”2\”><div align=\”center\”><strong>Kullanıcı Düzenle</strong></div></td>
  </tr> “;
  include(“baglan.php”);
  $oku=mysql_query(“select * from user”);
  while ($yaz=mysql_fetch_array($oku)) {
 
 $id= $yaz[‘user_id’];
 $nick=$yaz[‘user_nickname’];
 $mail= $yaz[‘user_mail’];
 $name= $yaz[‘user_name’]; 
 
echo “<tr>
    <td height=\”53\”><div align=\”center\”>$id</div></td>
    <td><div align=\”center\”>$nick</div></td>
    <td><div align=\”center\”>$mail</div></td>
    <td><div align=\”center\”>$name</div></td>
    <td width=\”69\”><div align=\”center\”>Değiştir</div></td>
    <td width=\”68\”><div align=\”center\”>Sil</div></td>
  </tr>  “;
}
echo “</table>”;
?>
      <td><label>
        <input type=”text” name=”mail” id=”mail” />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ad Soyad</td>
      <td><label>
        <input type=”text” name=”adsoyad” id=”adsoyad” />
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><label>
        <input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Gönder” />
      </label></td>
    </tr>
  </table>
</form>

4-Dördüncü dosyamız index.php

<?php

include(“baglan.php”);

$link='<div align=”center”><a href=”index.php?xx=newuser”>Kayıt Ol </a> — <a href=”index.php?xx=allusers”> Kayıtlı Kullanıcılar </a> </div>’;
Function homepage () {
global $link,$baglan;
echo $link;
}

Function adduser(){
global $link,$baglan;

$ck_adi=$_POST[“k_adi”];
$csifre=$_POST[“sifre”];
$cmail=$_POST[“mail”];
$cadsoyad=$_POST[“adsoyad”];
if(($ck_adi==””) or ($cmail==””) or ($cadsoyad==””)) { echo “Lütfen boş alan bırakmayınız”;}
else
{ $tabloyakaydet=mysql_query(“insert into user(user_nickname,user_pass,user_mail,user_name) values(‘$ck_adi’,’$csifre’,’$cmail’,’$cadsoyad’)”);

if($tabloyakaydet) {
echo “Kayıt başarıyla gerçekleştirildi. Bilgiler aşağıdaki gibidir”;

echo “Kullanıcı adınız : “.$ck_adi.”<br>”;
echo “Kullanıcı şifreniz : “.$csifre.”<br>”;
echo “Kullanıcı  mailiniz : “.$cmail.”<br>”;
echo “Adınız soyadınız : “.$cadsoyad.”<br>”;
}
else {
echo “Kayıt yapılmadı, tekrar deneyin. “;
}

}
}
$xx=$_GET[“xx”];

switch($xx){
default:
homepage();
break;

case “newuser”:
include(“kullaniciekle.php”);
break;

case “adduser”:
adduser();
break;

case “allusers”;
include (“kullanicilar.php”);
break;
}
?>

532 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir