PHP Değişkenler

Değişkenler, verileri bellekte tutmak için kullanılır. Her tanımlanan değişken, bellekte belli bir yer ayrılmasına neden olur. Değişkenin içerisine programın herhangi bir yerinde farklı değerler atanabilir. İçerisinde değer bulunduran bir değişkene yeni bir değer atandığında eski değer kaybolur, yerine bu yeni değer tutulur. ‘Değişken’ adını da bu yüzden alır.

Değişkenler tanımlanırken değişken isminin başına “$” (dolar işareti) konulur.

Değişkenler (ç, ğ, ü, ö, ş ı, İ gibi Türkçe karakterler hariç) bir harf ya da ‘_’ işareti ile başlayabilir. Değişken adı içerisinde rakam bulunabilir fakat değişken adı rakamla başlayamaz. Ayrıca değişken içerisinde ‘_’ işaretinden başka işaret kullanılmaz.

Doğru Tanımlama Örnekleri

$sayi_1 = 453;

$isim = “Hasan”;

$boy = 1.78;

Yanlış Tanımlama Örnekleri

$1sayi= 453; (değişkenler rakamla başlayamaz)

$isim% = “Hasan”; (değişkenler içinde ‘_’ işaretinden başka işaret kullanılmaz)

$maaş=1000; //’ş’ (Türkçe karakter kullanılamaz)

$Soyad=Ünlü (değişken içine Türkçe karakter atanabilir fakat bütün karakter değişkenler çift tırnak içine yazılmalıdır. “Ünlü” gibi.)

PHP’de de diğer dillerde olduğu gibi değişken tipleri (veri türü) bulunmaktadır.
 
Tutulacak verilerin özelliğine ( türü, boyutu gibi) göre, kullanıcı veri türlerinden birini seçer.

Değişken Tipleri

 Tam Sayı (İnteger) Veri Türü

Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. 34, 567, 2343, -65, 56306 gibi sayılar örnek verilebilir.
 
Kayan Noktalı (Real) Veri Türü
Ondalıklı kısmı bulunan sayılardır. Örneğin 564.4, -23.9 gibi sayılardır. Bu veri türüne değer atanırken sayının tam kısmı ve ondalık kısmı arasına “.” (nokta işareti) konulur.
 
Çift Tırnak ile Tanımlanan Karakter Dizileri
Bu tanımlamada çift tırnak içinde başka bir değişken varsa o değişkenin değeri aktarılır.
 
Tek Tırnak ile Tanımlanan Karakter Dizileri
  

Bu tanımlamada tek tırnak içinde başka bir değişken varsa o değişkenin değeri alınmaz. Değişken adı $ işareti ile birlikte aktarılır.
  
  Dizi Tipindeki Değişkenler
  

Hazırlanmış fonksiyonlarla kullanıldıklarında birçok işlem kolayca yapılabilir. Bu fonksiyonları ileriki konularda göreceksiniz. Dizi tipindeki değişkenlerin nasıl tanımlandığını inceleyelim.

$dizi[ anahtar ] = değer ;

116 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir