Php Diziler ve Kullanımı

PHP’de, diğer programlama dillerinde olduğu gibi, kullandığımız bilgileri, verileri değişken adını verdiğimiz kaplarda tuttuğumuzu biliyoruz. Bu kaplarla ne işler yapabileceğimizi de gördük.
Fakat bu kapların sadece bir birim bilgi tutuyor.

 • Oysa programlarımızda genellikle, sözgelimi “öğrencilerin adları” dediğimiz zaman yüzlerce ismi tutabilen kaplara ihtiyacımız olur. Aksi taktirde, öğrenci sayısı kadar değişken oluşturmamız gerekir ki, bu durumda değişken oluşturma zahmetinden vazgeçmek daha uygun olur; öğrencilerin isimleri, değişkene koymadan da kullanabiliriz. İşte, bu tür, bir grup bilgili topluca tutan değişkenlere dizi-değişken (array) denir; ve program boyunca işe yarayan değişken türü de budur

Dizi Oluşturma

 • Biz bir kerede bu listenin tümünü, her bir ögesine sanki bir değişkenin değeri imiş gibi tek-tek, veya bir kaçına birden ulaşabilmeli ve arzu ettiğimiz zaman notları doldurabilmeliyiz.
 • Öğrenciler de yapacağımız Web sitesine girerek, kendi notlarını görebilmeli ve notlarını inceleyebilmeli. PHP’nin bu amaçla sağladığı araç, çok-boyutlu dizi-değişken oluşturma aracıdır.
 • Dizileri oluşturmadaki temel fonksiyonumuz array() fonksiyonudur.
 • Diziler içindeki elemanlara değer vermek amacıyla ise “=>” işareti kullanılır.
 • Örneğin tablodaki verileri diziye aktarmak istersek şu php kodlarını kullanırız:
<?php
$ogrenciler = array(
array (adi => "Emin”,soyadi => "EROL", sinav1 =>"",sinav2 =>"",not =>""),
array (adi => “Murat",soyadi => "DİNÇ", sinav1 =>"",sinav2 =>"",not =>""),
array (adi => "Ali",soyadi => "SAKA", sinav1 =>"",sinav2 =>"",not =>""),
array (adi => "Fatih",soyadi => "ULUKAYA", sinav1 =>"",sinav2 =>"",not =>""));
?>

***Bu komut topluluğundaki $ogrenciler dizinin ismini adi, soyadi, sinav1, sinav2 ve not ifadeleri ise dizinin endekslerini belirtir.

<?php
  $ogrenciler[0][adi] = "Özbay";
  $ogrenciler[0][soyadi] = "Altun";
  $ogrenciler[0][sinav1] = "";
  $ogrenciler[0][sinav2] = "";
  $ogrenciler[0][not] = "";
// Buraya Buraya başka kodlar girecek
  print $ogrenciler[0][adi];
?>

Bir dizi değişkende kaç boyut olacaksa, o kadar içi çe array() ögesi oluşturabiliriz.
Buna göre tek boyutlu bir dizi değişken sadece bir array() komutu ile ve sadece değerler verilerek oluşturulabilir.
Diyelim ki yukarıdaki öğrenci listemiz sadece öğrencilerin isimlerinden oluşacak. Bu durumda $ogrenciler değişkenine ilişkin satırı şöyle yazabilirdik:

$ogrenciler = array (“Özbay”, “Muharrem”, “Hasan”, “Şahika”);

Böyle sırayla dizi değişken oluşturur veya oluşturulmuş bir dizi değişkene ek yaparken, değişkenin sıra numarasını yazmazsak, PHP bunları kendisi sıralar.

<?php
  $ogrenciler[] = "Özbay";
  $ogrenciler[] = "Muharrem";
  $ogrenciler[] = "Hasan";
  $ogrenciler[] = "Şahika";
// Buraya başka kodlar girecek
  $ogrenciler[0] = "Emre";
  $ogrenciler[15] = "Özbay";
 
  print ("Dizideki 1'nci isim: $ogrenciler[0] <br>");
  print ("Dizideki 2'nci isim: $ogrenciler[1] <br>");
  print ("Dizideki 3'ünci isim: $ogrenciler[2] <br>");
  print ("Dizideki 4'üncü isim: $ogrenciler[3] <br>");
  print ("Dizideki 5'inci isim: $ogrenciler[4] <br>");
  print ("Dizideki 6'ncı isim: $ogrenciler[5] <br>");
  print ("..............<br>");
  print ("Dizideki 15'nci isim: $ogrenciler[15] <br>");

Bu programın Browser penceresine göndereceği sırada, birinci öğrenci ($ogrenci[0]) olarak bu kez Özbay değil Emre yazdığını göreceğiz.

Uygulama
 

<?php
$ogrenciler[] = "Emin";
$ogrenciler[] = "Murat";
$ogrenciler[] = "Ali";
$ogrenciler[] = "Fatih";
foreach ($ogrenciler as $anahtar=>$deger)
{
print ("$anahtar = $deger<br>");
} ?>

Uygulama

<?php
$notu=array("50","70",90,85,85,100);
$t=0;
for($i=0; $i<=5; $i++) { $t=$t+$notu[$i]; } $ort=$t/6;
echo " sayıların ortalaması..: $ort"; ?>

Foreach() Fonksiyonu
Dizileri programlarınızda kullanırken siz en büyük kolaylık verecek fonksiyon foreach() fonksiyonudur.
Özellikle veritabanı uygulamalarında for döngüsü yerine kullanılan foreach fonksiyonu dizinin eleman sayısını kendisi otomatik algılar.

Böylece sizin herhangi bir for döngüsü ve sayaç kullanmanıza gerek kalmaz.
$ogrenciler = array (“Emin”, “Murat”, “Ali”, “Fatih”);

<?php
for($i=0; $i<=3; $i++){
print $ogrenciler[$i];
echo "
"; }
?>

Dizi Sıralama
Bir dizinin içindeki değerleri alfabetik veya küçükten büyüğe doğru sıralamak için sort() fonksiyonunu kullanırız.

 • PHP, dizideki bütün değerleri A’dan Z’ye sıraya sokacaktır. sort() fonksiyonu dizinin içeriğini değiştirir.
 • Bir diziyi Z’den A’ya veya büyükten küçüğe doğru sıralamak için de rsort() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

  İlişkili Dizileri Sıralama

  İlişkili dizilerin diğer dizi değişkenlere göre farkı, değerlerinin bir de adı bulunmasıdır.
  Değerlerin adlarına anahtar denir. Bir ilişkili diziyi değerlerine göre sıralamak için asort() fonksiyonu kullanılır.
  $isimler=array(ogr_01=>”Özbay”,ogr_02=>”Mehmet”,ogr_013=>”Hasan”,ogr_04=>”Şener”);
  PHP, bu diziyi değerler itibariyle alfabetik sıraya sokacaktır.
  Eğer sıranın değere göre değil de değerlerin anahtarına (burada ogr_01, ogr_02 olan kelimeler) göre yapılmasını istiyorsak, ksort() fonksiyonunu kullanırız.

“Özbay”,ogr_02=>”Muharrem”,ogr_013=>”Hasan”,ogr_04=>”Şahika”);
asort($isimler); // ksort yaparisek indise göre sıralar.

foreach($isimler as $anahtar=>$deger)
{
print (“$deger
“);
}

620 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir