Php Fonksiyonlar ve Kullanımı

 • Bir bilgisayar programının kalbi, fonksiyonlardır.
 • Fonksiyonlar, bir kere tanımlanır ve birçok kereler, ihtiyaç olduğu noktada hizmete çağrılır.
 • Fonksiyonlar genellikle bir iş veya hesaplama yapar ve bunun sonucu olarak ortaya yeni bir değer çıkartır. Bu değere “fonksiyondan dönen değer” denir.
 • PHP’nin kullanıma hazır birçok fonksiyonu bulunmaktadır. echo() , print() veya printf bunların başlıcalarıdır. Bu fonksiyonların aldıkları parametre ile ekrana string yazdırmaktadır.
 • Örneğin internet üzerinde çalışan hesap makinesi yapmak istiyoruz. Topla, çıkar, çarp ve böl isimli 4 tane fonksiyonumuz olduğunu varsayalım. Kullanıcı tek tıklama ile isteği sayıların aritmetiksel işlemlerini yapabilmektedir.
 • Her işlemin kendine ait fonksiyonu bulunmakta ve kullanıcı hangi işlemi seçtiyse o fonksiyon çağrılmaktadır. Fonksiyon bir kere çağrıldıktan sonra geriye değer döndürür ve bir dahaki çağrılmasına kadar program içinde görevi biter.

Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma

 •  PHP’de fonksiyonlar function komutu ile oluşturulur.
 • Tanımladığımız fonksiyon, kendisini göreve çağıracak komuttan, yapacağı işlemde kullanmak üzere değer alacaksa, bu değerlere vereceğimiz değişken isimleri fonksiyon adının yanında parantez içinde gösterilir.
 • Fonksiyon birden fazla değer bekleyecekse, bunların değişken adlarının arasına virgül koyarız.
 • Fonksiyona ulaştırılan değerlere argüman denir.
 • Fonksiyon, kendisine bir değer ulaştırılmasını beklemese bile içi boş parantez koymamız gerekir.
 • 

Fonksiyon Kullanımı

 • function fonksiyonun_adı (argüman1, argüman2, … argümanN) { fonksiyonun yapacağı işe ilişkin komutlar }
 • Fonksiyon adları, değişken adları ile aynı kurallara tabidir.

Fonksiyon içinden fonksiyon çağrılabilir; fonksiyonların içinde PHP’nin kendi fonksiyonları kullanılabilir.

Örnekte yazdır isminde bir fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyona “Bilişim Teknolojileri” değerinde bir string gönderilmekte ve fonksiyon içerisinde bulunan print komutuyla parametre ekrana yazdırılmaktadır. 

<?php
function yazdir($metin)
{print($metin);
}
yazdir("Bilisim Teknolojileri");
?>
 • Uygulama: Örneğin, gireceğimiz iki sayıdan birinci sayı mı yoksa ikinci sayı mı daha büyük bu karşılaştırmayı yapan ve ekrana yazan fonksiyonu yazalım.
  <?php
  function buyuksayi($sayi1,$sayi2)
  {
  if ($sayi1>$sayi2)
  print("BiRiNCi SAYI DAHA BÜYÜK");
  else
  print("iKiNCi SAYI DAHA BÜYÜK");
  }
  buyuksayi(25,17);
  ?>
  

  Bu örnekte fonksiyonumuza sayi1 ve sayi2 adında iki farklı değişken yani parametre gönderdik ve fonksiyon içinde if deyimini kullanarak karşılaştırma yaptık ve ekrana büyük olan sayıyı yazdırdık. Ekran çıktımız “BİRİNCİ SAYI DAHA BÜYÜK” şeklinde olacaktır.

  Geriye Değer Döndüren Fonksiyonlar

 • Bu tür fonksiyonlar belirli bir işlemi yapar ve programda çağrıldı yere değer döndürür.
 • Fonksiyonlarımız kendilerini göreve çağıran komuttan, kendilerine iki değer vermesini bekliyorlar ve bu değerleri $sayi1 ve $sayi2 adlı değişkenlere yazıyorlar.
 • Sonra her biri, kendisinden beklenen aritmetik işlemi yaparak, sonucunu $sonuc adlı değişkene yazıyor.
 • Burada dikkat edeceğimiz nokta, return komutudur. Bu komut, fonksiyonun elde ettiği değeri, değeri tutan değişkenin adıyla, fonksiyonu çağırmış olan satıra gönderir.
 • Return komutuyla, kendisini göreve çağıran satıra değil fakat mesela başka bir fonksiyona da değer gönderebilirizFonksiyona varsayılan değer verebiliriz
 • Bazı fonksiyonlarda değerleri önceden varsayılan olarak belirlenmiş parametreler bulunur.
 • Bu fonksiyonlarda değeri girilmemiş eksik parametre veya argüman varsa programımız hata vermeden çalışır.
 • Çünkü daha önceden belirlediğimiz varsayılan değeri alır.

Örnekte iki sayının çarpım işlemi yapılmaktadır. Ancak sayılardan herhangi biri girilmediği takdirde varsayılan değeri 1 olarak almakta ve geriye o değeriyle değer döndürmektedir.

function carp ($sayi1 = 1, $sayi2 = 1)
{
$sonuc = $sayi1 * $sayi2;
return $sonuc;
}
$birincisayi = 20;
$ikincisayi = 4;
print carp($birincisayi, $ikincisayi);
print ("
");
print carp($birincisayi);
print ("
");
print carp();
?>

Global Değişkenli Fonksiyonlar
Fonksiyonlar sadece kendi içlerinde bulunan değişkenleri kullanabilir. Programda yer alan değişkenleri kullanamaz. Bu değişkenleri kullanabilmeleri için global ifadesini kullanmamız gerekir.

$sayi değişkeni fonksiyon dışında olduğu için yazdir() fonksiyonu içinde herhangi bir değer yazdırılamayacaktır. Dolayısıyla ekran çıktısı
boş olacaktır.

912 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir