php genel ozet 1

Metin değişkenler string değişkenler olarak bilinirler ve herhangi bir metni ifade ederler.

Değişken olarak belirleyeceğimiz sözcük “degiskendeger” olsun.

<?php

$degiskendeger = “Açık Okul”;

?>

Görüldüğü gibi degiskendeger adlı değişkenimize almasını istediğimiz değer olan “Açık Okul”  metnini tırnak içine alarak atadık. Bu değişkeni aşağıdaki betikteki gibi ekrana yazdıracak olursak;

<?php

$degiskendeger = “Açık Okul”;

echo”$degiskendeger”;

?>

Tarayıcımızın ekranına Açık Okul şeklinde bir çıktı belirecektir.

v  PHP’de tırnak içerisine alınan metinler rakam içerseler bile metin –string olarak kabul edilirler. $degiskendeger değişkenine “Açık Okul” metni yerine “1 sene 365 gün 6 saattir” değerini atamış olsaydık.

v  Programın çıktısı 1 sene 365 gün 6 saattir olacaktı.

v  Yani PHP’de tırnak içerisindeki ifadeler matematiksel bir değer değil tamamen metinsel bir ifadeye sahiptir.

v  PHP betiklerinde bir satırın, daha doğrusu bir işlevin bittiğini ; karakteriyle belirleriz. Bu karakter sunucuya ilgili satırdaki işlevin sona erdiğini belirtir.Bu karakter sayesinde birbirinden ayırır.

v  Rakam değişkenler integer değişkenler olarak bilinirler ve çeşitli matematiksel işlemler amacıyla tanımlanan sayıyı ifade ederler.

v  PHP’de matematiksel işlemlerden yararlanmak için çeşitli operatörleri bilmek gereklidir.

v   Değişken olarak belirleyeceğimiz sözcükler “degiskendeger” ve “deger2”olsun.

v  Bir örnekte hem değişkenimizi tanımlayalım hem de bir toplama örneğiyle matematiksel işlemleri de pekiştirelim.

v  Bu toplama işlemi diğer 4 işlem operatörleriyle çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine de uygulanabilir.

Rakam değişkenler integer değişkenler olarak bilinirler ve çeşitli matematiksel işlemler amacıyla tanımlanan sayıyı ifade ederler.

PHP’de matematiksel işlemlerden yararlanmak için çeşitli operatörleri bilmek gereklidir.

 Değişken olarak belirleyeceğimiz sözcükler “degiskendeger” ve “deger2”olsun.

Bir örnekte hem değişkenimizi tanımlayalım hem de bir toplama örneğiyle matematiksel işlemleri de pekiştirelim.

Bu toplama işlemi diğer 4 işlem operatörleriyle çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine de uygulanabilir.

Sunucunun matematiksel işlemlerde kullanmasını istediğimiz değerler değişkene tırnak içerisine almadan atanır.

Son satırdaki echo fonksiyonu istenildiği takdirde tırnak içerisine alınabilir. Daha önceden sayısal bir değer alan değişkenler, string yani metin değişkenler içerisinde metin olarak kullanılabilirler.

Örnek şu şekilde değiştirildiğinde sonuç değişmeyecektir;

<?php

$degiskendeger = 9;

$deger2 = 4;

$sonuc=$degiskendeger + $deger2;

echo “$sonuc”;

?>

Boolean değişkenler sadece iki çeşit değer alabilen değişken türleridir ve bu değerlerde Türkçe karşılıkları Doğru ve Yanlış olan True ve False değerleridir.

<?php

$hayat_bos = False;

?>

Görüldüğü üzere $hayat_bos değişkenimize yanlış olduğunu belirten False değerini verdik.

Burada dikkat etmemiz gereken şey boolean değerlerinin tırnak içerisine alınmadığıdır.

 Eğer tırnak içersine alırsak değişkenimiz boolean değil bir string değişken haline gelecektir.

PHP, Temel fonksiyonları olduğu gibi gelişmiş pek çok fonksiyonuda desteklemektedir. Bu fonksiyonlardan biride sınamadır. Sınama operatörleri vasıtası ile çoğu işlemi PHP’ye otomize bi şekilde yaptırabiliriz. Karşılaştırma operatörlerinin listesi aşağıdaki gibidir.

= = Eşittir                    != Eşit Değildir

= = = Aynıdır                             > Büyüktür  < Küçüktür

<= Küçük veya Eşittir     >= Büyük veya Eşittir

&& Ve                                         || Veya

$IslemSayisi = 5;
$IslemSayisi = IslemSayisi + 1;
echo $islemSayisi;

Ekranda göreceğim değer 6 olacaktır.Değişkenimiz içerisinde tutulan değerimiz ilk basta “5” sayısıydı.Ben değişkenin kendisine “1” ekledim.Ve sonuç “6” oldu.

$IslemSayisi = 5;
$IslemSayisi ++;
echo $IslemSayisi;

Çıktınız yine ayni “6” olacaktır.

($IslemSayisi = $IslemSayisi + 1; ile aynı yazım seklidir.)

Mesela bir tablo içerisinde tutuğunuz klik sayısına ,bir kullanıcı ayni linki tıkladığı zaman “1” eklemek istiyorsunuz iste size bunu yapmanın yolu.Tablodan değeri okutun,üzerine “1” ekleyin ve sonra ayni değeri tabloya tekrar yazdırın

$IslemSayisi = 5;
$IslemSayisi + = 2;

Çıktınız bu sefer “7” olacaktır.($IslemSayisi = $IslemSayisi + 2; ile ayni yazım seklidir.)

$IslemSayisi = 5;
$IslemSayisi + = $IslemSayisi;

Çıktınız yine “6” olacaktır.
($IslemSayisi = $IslemSayisi + 1; ile ayni yazım seklidir.)

Gerçek matematik hesaplamalarında olduğu gibi işlemlerin birbirine göre öncelikleri vardır.

Bir örnekle açıklarsak : $Sayi = 3+5*6;

İşleminin sonucu söyle hesaplanacaktır.İlk önce çarpma sonra bölme sonra toplama sonrada çıkarma işlemleri yapılacaktır.Örneğimizde ilk önce “5” ile “6” çarpılacak daha sonra çıkan şayi “3” ile toplanacaktır. Çıktımız “33” olacaktır.

Eğer parantez içine alinmiş bir işlem varsa ilk önce parantez içindeki işlemler yapılır.

Örnek verecek olursak :$Sayi = (3+5)*6;
Çıktımız “48” olacaktır.

Fiyatı 1000 lira olan malin KDV eklenince ne kadar olduğunu , %20 indirimden sonra ne kadar olduğunu hesaplayalım.

$Fiyat=1000;

$Kdv=10;

$indirim=20;

<?php

$fiyat=1000;

$kdv=10;

$indirim=20;

$ekdv=$fiyat+(($fiyat*$kdv)/100);

$ikdv=$fiyat-(($fiyat*$indirim)/100);

echo ” Kdv eklenince $ekdv <br>”;

echo “indirim olunca $ikdv”;

?>

<?php

$a=80; $b=5;

$top=$a+$b;

$cik=$a-$b;

$carp=$a*$b;

$bol=$a/$b;

$kalan=$a%$b;

echo ” $top; echo “<br>”;

echo “iki sayının farkı: $cik <br>”;

echo “iki sayının çarpımı: $carp <br>”;

print(“iki sayınınn bölümü:”); print($bol); echo “<br>”;

echo “bölümünden kalan: $kalan”;

?>

bu komutla bir degisken icindeki verinin tamamen yok edilmesini sagliyoruz.

unset ($Sayi);

    seklinde kullanılır.Değişkenin bir hafıza parçasında sakladığı veri bu komutla imha edilir.Hafıza parçası tamamen temizlenir.Kullanırken dikkat edilmesinde fayda vardır.

isset () komutunun mantıksal olarak tam tersidir.

Kullanım olarak ayni isset () te olduğu gibidir.

Komutun içinde verdiğimiz değişken adı    eğer hiç tanımlı değilse,sıfıra eşit ise veya boşluk ( ” “) değerine eşit ise “1” değeri dondurulur.

Eğer değişken tanımlı ve bu değerlerden birine eşit değilse hiç bir değer dönmez.

Hazırlanmış fonksiyonlarla kullanıldıklarında birçok işlem kolayca yapılabilir. Bu fonksiyonları ileriki konularda göreceksiniz. Dizi tipindeki değişkenlerin nasıl tanımlandığını inceleyelim.

$dizi[ anahtar ] = değer ;

<?php

$aylar=array(‘ocak’,’şubat’ , ‘mart’ ,’nisan’);

echo “Bu bizim sıfırıncı dizin değişkenimiz:  $aylar[0] <br>”;

echo “<br>”;

echo $aylar[1];

?>

Artırma ve azaltma operatörlerini iki farklı şekilde kullanabiliriz.

 Önden Artırma veya Azaltma

++$a veya –$a şeklinde kullanılır. Herhangi bir işlem yapılmadan önce değişkenin değeri bir artırılır veya azaltılır.

87 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir