Programlama Soruları Bölüm-3

Döngüler(For, While)

 1. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 2. N sayısının faktöriyelini bulan programı yazınız
 3. Bir X sayısının N’inci dereceden üssünü bulan programı yazınız.
 4. Not ortalamaları verilen N sayıda öğrenciden 0(0-24), 1(25-44), 2(45-54), 3(55-69), 4(70-84),
  5 (85-100) alanların sayısını bulan programı yazınız.
 5. 1 ‘den N’e kadar sayıların karelerini toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 6. Ekrana ASCII değerleri yazan programı yazınız.
 7. 0 ile N arasındaki asal sayıları bulan programı yazınız.
 8. Ekrana istenen büyüklükle çerçeve çizen programı yazınız.
 9. 1 ‘den N ‘e kadar sayıların tek sayıların karelerinin toplamı bulan programı yazınız.
 10. Bir satranç tahtasının 1. karesine 1 buğday, 2 karesine 1. karenin 2 katı buğday, 3.karesine 2.karenin 2 katı buğday konuluyor. Sonuncu kareye kaç buğday konulduğunu bulan programı yazınız.
 11. F=C*9/5 veya C=(F-32)«5/9 K=C+273 olduğuna göre C, F, K değerlerini bir tablo üzerinde gösteren programı yazınız. (0-100 0C arası- artım: 10)
 12. 1 den N’e kadar sayılardan 7′e, 5′e ve 3′e tam bölünebilen sayılan ekranda görüntüleyen programı yazınız.
 13. Y = A!* B! formülünün sonucunu bulan programı yazınız.
 14. Bir bakteri cinsi her 4 dakikada bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta bir bakteri olduğunu kabul ederek bir saat sonra oluşacak bakteri sayısını bulunuz.
 15. Normal olarak bir insanın günde 8 saat uyuduğunu varsayarak ekrandan yaşı girilecek bir kişinin toplam kaç saat/gün/ay/yılını uykuda geçirdiğini bulan programı yazınız.
 16. Verilen 10 tabanlı bir sayıyı istenilen tabana dönüştüren programı yazınız.
 17. Bir kuyudan kepçe ile kömür çıkarılmakladır. Fakat, kepçenin kapasitesinin %4′ü her bir metre yukarı çıkışta aşağıya dökülmekledir. Yükseklik ve kepçe kapasitesi dışarıdan girilerek; a. kaç kilogram kömürün yeryüzüne çıkarıldığı b. Verimin % kaç olduğunu hesaplayan programlan yazınız.
 18. Sin(x), Cos(x), Tan(x) ve Cotg(x) değerlerini hesaplayan programı yazınız (1 .,89′a kadar 5 ‘er artımlı olarak).
 19. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +… son iki sayı arasındaki fark 1000 olduğunda son ve bir önceki sayıyı yazdıran programı yazınız.
 20. 0+1+1+2+3+5+8+13+21+34+… serisinin (Fibanocci serisi)
  a) İlk yirmi elemanını yazdıran
  b) Son iki eleman arasındaki fark 120 veya daha fazla büyük olduğunda son iki elemanı ekrana yazdıran programı yazınız.
 21. Sinüs fonksiyonu serisi Sin (x) = x – x3/3! + x5/5! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10′lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 22. Cosinüs fonksiyonu serisi Cos (x) = 1 – x2/2! + x4/4! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10′lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 23. Cosinüs hiperbolik fonksiyonu serisi CH(x) = 1 + x2/2! + x4/4! +..
 24. Pi = 4 -4/3 + 4/5 – 4/7 + 4/9 – 4/22 + 4/23… olduğuna göre programı yazınız.
 25. ex = 1+ x/1! +x2/2! + x3/3! + …
 26. t = 1 + 22 + 32 + 42 + 52 +…
 27. Basamaklarının küplerinin toplamı kendisine eşit olan sayıları yazdıran programı yazınız.
 28. Şubat 29 çeken yılları (artık yıl) bulan programı yazınız.
 29. Bir kuleden atılan bir cismin kaç saniye sonra düşeceğini hesaplayan programı yazınız.
 30. Z=(X^+Y2) / X + Y fonksiyonunun x=1,2,3,4 ve için z yi hesaplayıp ekrana yazdıran programı yazınız.
 31. Yıllık % 30 faizle bankaya yatırılan paranın kaç yıl sonra 10 katına çıkacağını hesaplayan programı yazınız. a=p(1-r)^n = paranın bankada kalma süresi, r = Faiz oranı, P= Bankaya yatırılan para miktarı
 32. Girilen satır sayısı kadar ekrana sayıları yazan programı yazınız. 1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
 33. 1 2 3 4 5 gibi
 34. İsteğe bağlı sayıda öğrencinin vize ve final notlarını bir matrise alarak;a) Geçme notunu hesaplayan (Geçme notu= 0.30*vize notu+0.70*final notu)

a) Kaç kişinin geçtiğini hesaplayan
b) Geçen ve kalanların yüzdesini alan programı yazınız.  

35. Romalı problemi: Roma’da Kral 21 kişinin öldürülmesine karar veriyor. Cellat fazla yorulmamak için öldürülecek olanları çember biçiminde diziyor. Herkesin eline bir balta veriyor. Öldürme kuralı olarak da 2. Kişi 3. Kişiyi öldürüyor. 5. Kişi 6. Kişiyi öldürüyor. Yani 2 kişi atlayıp 3 kişi öldürülüyor. Bu son iki kişi kalana kadar sürüyor. Son kalan iki kişi serbest bırakılacaktır. Serbest bırakılan kişilerin hangi numaralar olduğunu bulan programı yazınız.

5.942 defa okundu.

23 yorum

  • admin YazarYanıtla

   int sayi,i;

   Console.Write(“N değerini giriniz..:”);

   sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

   for (i = 1; i <= sayi; i++) { Console.WriteLine(i * i); } Console.ReadKey();

 1. bayram Yanıtla

  !!!!admin bu soruyu aradım hiç biyerde bulamadım bi yardım etsen…
  şubat 29 çeken yılları(artık yıl)bulan program

 2. aymak Yanıtla

  27.nin Cevabı

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;

  namespace WindowsFormsApplication16
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  int birler;
  int onlar;
  int yuzler;
  int binler;
  int onbinler;
  int yuzbinler = 0;
  int milyon = 0;
  double islem;
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {}

  private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  for (int sayi = 0; sayi < 10000000; sayi++)
  {

  if (sayi < 10)
  {
  birler = sayi;
  onlar = 0;
  yuzler = 0;
  binler = 0;
  onbinler = 0;

  }
  else if (sayi < 100)
  {
  onlar = sayi / 10;
  birler = sayi % 10;
  yuzler = 0;
  binler = 0;
  onbinler = 0;

  }
  else if (sayi < 1000)
  {
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  birler = sayi % 10;
  yuzler = sayi / 100;
  binler = 0;
  onbinler = 0;

  }
  else if (sayi < 10000)
  {
  birler = sayi % 10;
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  binler = sayi / 1000;
  onbinler = 0;

  }
  else if (sayi < 100000)
  {
  birler = sayi % 10;
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  binler = (sayi % 10000) / 1000;
  onbinler = sayi / 10000;

  }
  else if (sayi < 1000000)
  {
  birler = sayi % 10;
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  binler = (sayi % 10000) / 1000;
  onbinler = (sayi % 100000) / 10000;
  yuzbinler = sayi / 100000;
  }
  else if (sayi < 10000000)
  {
  birler = sayi % 10;
  onlar = (sayi % 100) / 10;
  yuzler = (sayi % 1000) / 100;
  binler = (sayi % 10000) / 1000;
  onbinler = (sayi % 100000) / 10000;
  yuzbinler = (sayi % 1000000)/100000;
  milyon = sayi / 1000000;

  }
  islem = Math.Pow(birler, 3) + Math.Pow(onlar, 3) + Math.Pow(yuzler, 3) + Math.Pow(binler, 3) + Math.Pow(onbinler, 3)+Math.Pow(yuzbinler,3)+Math.Pow(milyon,3);
  if (islem==sayi)
  {
  richTextBox1.Text = ""+sayi+"\n";
  }
  }

  }

  }
  }

  • admin YazarYanıtla

   int i=1,d=0; //dakika

   double b=1; //bakteri sayısı
   while (d <60)
   {
   b = b / 2;
   d = d + 4;
   Console.WriteLine("{0}.tur bakteri sayısı..:{1}",i,b);
   i++;
   }
   Console.ReadKey();

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir