Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Programlama Temelleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.(5×2=10 puan)
A)…………………………., elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.
B)…………………………., kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.
C)…………………………., verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gereken adımların hiçbir yoruma yer vermeden, açık, düzenli ve sıralı bir şekilde adım adım söz ve yazı ile ifade edilmesidir.
D)………………………………. Herhangi bir için oluşturulan algoritmanın görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şeklidir.
E) Her algoritma başla komutu ile başlar. …………..komutu ile biter.
2. (1101010)2 ikilik tabanındaki sayının 10 luk tabandaki karşılığınız bulunuz? (10 Puan)
3. (11011100101)2 sayısını 8 lik sayı sistemine dönüştürünüz(10 Puan)
4. 10 luk tabanda 245 sayısının ikilik tabandaki değerini bulunuz? (10 Puan)
5. Dışardan kenar uzunluğu girilen bir karenin çevresini ve alanını hesaplayan, çevre ile alanın sonucu ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını oluşturunuz.(20 puan)
6. Bir öğrencinin 3 yazılı notu klavyeden giriliyor. Öğrencinin not ortalamasını hesaplayan ve dersten geçip geçmediğini ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını yazınız. (20 Puan)
7. Klavyeden girilen sayının “0” “sıfır” olup olmadığını kontrol eden, eğer sıfırsa ekrana “Girilen sayı Sıfırdır”, değilse ekrana “Girilen Sayı sıfırdan Farklıdır” yazdıran algoritma ve akış şemasını yazın? (20 Puan)

Programlama Temelleri 1.Dönem 1.Yazılı Cevapları

 

13.548 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir