PROGRAMLAMA TEMELLERİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017

PROGRAMLAMA TEMELLERİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 2016-2017

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ML 10/B SINIFI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR
1. Aşağıda verilen değişken tanımlarında hatalı olanları bulup , hataları olan düzeltiniz.(10p)

Tanımlama Doğru/Yanlış Yanlış ise doğrusu
String okul=eml;    
int sayi1;    
int yüzde%;    
int sayi=”onbir”;    

2. Aşağıdaki kod satırlarının (a=5; b=10; c=7;) değerine göre (true veya false) döndürdüğünü karşılarına yazınız. (15p)

Komut Çıktısı
if (a>b ) || (a>c)  
if(c>a) && (c>b)  
if(a!=5)  
if(b==10) && (c<10)  
if(a<b) && (c>a)  

3. Klavyeden girilen 2 sayının toplamını ve farkını bulup ekrana yazan C# programını yazınız?(20p)
4. Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur? (5p)
a) “ (çift tırnak) b) ; (noktalı virgül) c) : (iki nokta) d) , (virgül)
5. Aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?(5p)
String a,b,c;
c=a+b;
a) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
b) c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar
d) a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.
6. Tek satırlık açıklama satırı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (5p)
a) // b) \\ c) { d) $
7. Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (5p)
a) & b) | c) ! d) #

8. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
a) = b) <> c) = = d) !=
9. Aşağıdaki işlemi yapıp sonucu karşısına yazınız?(10p)

İşlem Sonuç
7*2-3/1+6  
5-3/3  
11 %  3  
9-(2+1)*3+8  
2^2+8-3*2  

10. int x=5; int y=1; için adım adım işletildikten sonra x ve y değerleri ne olur.(15p)

2.733 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri