Programlama Temelleri 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

Programlama Temelleri 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

1.    Klavyeden 2 Yazılı notu girilen öğrencinin , ortalamasını bulan , ortalamasına göre notu 45 ten büyükse “Geçer” değilse “Kalır” yazan programı yazınız? (20p)
2.    Dışarıdan girilen bir sayının negatif mi , pozitif mi olduğunu bulan programı yapınız? (20p)

3.    Aşağıdaki kod satırlarının (a=5;   b=10;   c=7;) değerine göre (true veya false) döndürdüğünü karşılarına yazınız. (15p)

Komut Çıktısı
if (a>b ) || (a>c)  
if(c>a) && (c>b)  
if(a!=5)  
if(b==10) && (c<10)  
if(a<b) && (c>a)  

4.    Aşağıdaki kod satırlarının ekran çıktısını yazınız.(10P)

İşlem

Sonuç

islem1

İslem2

İslem3

islem1 = 2 * 3 / (4 – 2) + 1;

islem2 = x + 1 * 3 / 3 + 2 / 2;

int x = 2, y = 1;

double islem1, islem2, islem3;islem3 = y / 1 + 3 + (x + 1);

Console.WriteLine(“{0}”, islem1);

Console.WriteLine(“{0}”, islem2);

Console.WriteLine(“{0}”, islem3);

Console.ReadKey();

5.    Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur? (5p)

a)  “ (çift tırnak)    b)  ; (noktalı virgül)    c)  : (iki nokta)       d)  , (virgül)

6.    Aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?(5p)

String a,b,c;

c=a+b;

a)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır

b)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır

c)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar

d)   a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

7.    Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur? (5p)

a) mod            b) if                        c) for          d) convert

8.    Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (5p)

a)  &                        b) |                        c) !                         d)  #

9.    Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

a) =                         b) <>                     c) = =                     d) !=

10.              Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı şeklindedir?(5P)
x degeri=2  y degeri=4

a) Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
b) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);

c) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
d) Console.Write(“X değeri =  y değeri={0},{1}”, 2, 4);

11.               Visual Studio 2010 ortamında Visual C# programında hazırlanan programı çalıştırmak için klavyeden hangi tuşa basılır? (5p)

2.810 defa okundu.

4 Responses to Programlama Temelleri 1.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

  1. orhan dedi ki:

    klavyeden girilen kaç adet kelime ve kaçtane cümle ve harf oldugunu bulan program

  2. mahmutcan dedi ki:

    eminmisiniz böyle olacagına acil cevap yarın sınav 3. sınav admınn plasss?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri