Programlama Temelleri 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

10.Sınıf Programlama Temelleri Soruları, 10.sınıf programlama temelleri 1.dönem 3.yazılı

 1. Klavyeden 2 Yazılı , 1 sözlü notu girilen öğrencinin , ortalamasını bulan , ortalamasına göre notu 45 ten büyükse “Geçer” değilse “Kalır” yazan, notun 5 lik sistemde karşılığını bulan programı yapınız?
 2. Bir odanın sıcaklığı
  1. Sıfır derecenin altında ise “Çok Soğuk”
  2. 0-10 derece arasında “Soğuk”
  3. 10-20 derece arasında “ılık”
  4. 20-30 arasında “Sıcak”
  5. 30 derece üzerinde ise “Çok Sıcak” yazan programı yapınız.
 3.  Aşağıdaki komutların ekran çıktısını yazınız(10p)

  {

  Console.Write(“{0:C}”, 2500);

  Console.Write(“\n{0:dd/dddd/MMMM/yyyy}”, DateTime.Now);

  Console.ReadKey();

  }

  4. Üç yazılı notu klavyeden girilen bir öğrencinin not ortalamasını bulup sonucu ekrana yazan programın kodlarını yazınız.

  5. Bir Dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya (Pythagoras) Pisagor Bağıntısı denir.Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenardır. Dik kenarlar ise 90 derecenin oluştuğu kenarlardır.

  Klavyeden girilen b ve c değerlerine göre a ‘ yı bulup ekrana yazan programın kodlarını yazınız.

  6. Klavyeden girilen bir sayı 100 den küçükse ekrana “Bu sayı 100 den küçük ” yazarak num:=0 yapan  AKSİ HALDE Eğer 100 den büyükse “sayı 100 den büyük” yazdıran programı yazınız.

  7.


  Test Soruları

  1.Aşağıdakilerden hangisi, 5 elemanlı, elemanlarının tipi string olan a adlı dizinin tanımlanmasıdır?

  A) string() a=new string[5]                 B) string a=new string(5)

  C) string[]  a=new string[]                  D) string[]  a=new string[5]

  2. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

  A) 7 + 14 / 7 = 3   B) 2 + 7 * 3 = 27  C) 12 + 3 / 3 = 13 D) 15 – 5 / 1 = 11

  3. Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer

  olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)

  If (x == 0)

  {Console.Write(“x sıfıra eşittir.”);}

  Else if (x > 0)

  {Console.Write(“x pozitif bir sayıdır. ”);}

  Else

  Console.Write(“x negatif bir sayıdır.”)

   

  A) x sıfıra eşittir.                   B) x pozitif bir sayıdır.

  C) x negatif bir sayıdır.        D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

  4. C# .net  uygulamada iki (2) sayısını hafızada tutmak için aşağıdaki veri

  tiplerinden hangisi kullanılamaz?

  A) String                                 B) Char                   C) Integer              D) Bool

  5.Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajını

  görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) If (ad = “Ali”){ Merhaba};

  B) If (ad ==”Ali”)  Console.Write(“Merhaba”);

  C) If (ad = =“Merhaba” )Write(“Merhaba”);

  D) If (ad = “Ali”) Console.Write(“Merhaba”);

  6.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

  A )String okul;                       b)int Koçhisar;      c) Char cokharf;                    d)string memleket;

  7) Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?

  a)  “ (çift tırnak)    b)  ; (noktalı virgül)    c)  : (iki nokta)       d)  , (virgül)

  8. aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
  String a,b,c;
  c=a+b;
  a)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
  b)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
  c)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar

  d)   a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

  9 : Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?
  a) do while            b) if                        c) for          d) convert

  10 : Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a)  &                        b) |                        c) !                         d)  #

  11 : c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)
   a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
  b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
  c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
  d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır.

  12: Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

  a) Sabit        b) Değişken   c) Program        d) Hiçbiri

  13 : Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =                         b) <>                     c) = =                     d) !=

  14 : C# dili ile ilgi söylenenlerden hangisi yanlıştır?

  a)   Kod yazımında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz

  b)   Güncel bir programlama dilidir.

  c)   Windows programları yazılabilir.

  d)   Görsel tasarım yapılabilen bir programlama dilidir.

  2.625 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir