Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Sınavı 2016-2017

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Sınavı

1)    for (int i=1;i<=5;i++)

{

Console. WriteLine(i);

}

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur? (4P)

a) 0 b)1            c)5            d) 4

2) int i=0;

while (i<20)

{    Console.WriteLine(i);

i=i+2;
}

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur? (4P)

a) 20                  b) 0                c) 10             d) 2

3) int i=1;

do {

Console.WriteLine(i);

i=i+2;

} while(i<10);

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur? (4P)

a) 1                       b) 2                    c) 3             d) 9

4) Aşağıdakilerden hangisi ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan bir metottur?
A) BigMul( )  B) Abs( )   C) Tan( )    D) Round( )

5) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?(4P)
A) 1.ad B) ogrenci ismi     C) UrunFiyat        D) 5_bolum

6) string [9] gezegen; şeklinde tanımlanan diziyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(4P)
A) Dizi 9 elemandan oluşmaktadır.
B) Dizinin ilk elemanı gezegen(0)’dır.
C) Dizinin son elemanı gezegen(9)’dur.
D) Dizinin tüm elemanları “string” tipindedir.

7) İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?(4P)
A) 7 + 14 / 7 = 3                 B) 2 + 7 * 3 = 27                C) 12 + 3 / 3 = 13               D) 15 – 5 / 1 = 11

8) Rakamlardan oluşan metinsel bir ifadeyi belirli bir formda yazmak için kullanılan  metinsel metot aşağıdakilerden hangisidir? (4P)
A) Insert() B)Concat( ) C) IndexOf( ) D)Format() 9)Dizilerin kapasitelerini(eleman sayıları) tanımlarken hangi sembol kullanılır? (4P)
a) <> b) []    c) {}         d) ()

10) Bir programda açıklama satırları hangi sembol ile gösterilir? (4P)
a) // b) &           c) ()          d)[]

11) Aşağıdaki komutlar çalışınca “Çumra” kelimesi kaç defa ekranda görüntülenir?(4P)

For(int i=2; i<=5; i++)

{

MessageBox.Show(“Çumra”);

}
A) 3                        B) 4                        C) 5                        D) 6

12) (10/2*4)+4-10*2 işleminin sonucu kaçtır? (4P)
a) 4 b) -4 c) 0         d) -7

13 if ( a<0) && (b>0) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir? (4P)
a) a büyüktür 0’dan veya b küçüktür 0’dan
b) a küçüktür 0’dan veya b büyüktür 0’dan
c) a büyüktür 0’dan ve b küçüktür 0’dan
d) a küçüktür 0’dan ve b büyüktür 0’dan

14) Aşağıdakilerden hangisi kontrol deyimi değildir?(4P)
A) If                                      B) Else If              C) While                           D) Switch Case

15) Aşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?(4P)
A) If                                      B) Else If              C) Switch Case                    D) For

16)  Klavyeden girilen bir tam sayının karesini bulan metodu ve bu metodun program içerisinde kullanımını gösteren programın kodunu yazınız(20p)

17)Aşağıdaki metotların ne iş yaptıklarını yanlarına yazınız
a) Abs :
b)Max   :
c) Concat( ) :
d) Pow( ):

2.463 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri