Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Sınavı Çalışma Soruları 2012-2013

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Sınavı Çalışma Soruları

1-Aşağıdaki programın ekran çıktısını ve değişken değerlerini alt alta aşağıdaki tabloya yazınız.

int a, b;

a = 0;

for (b = 10; b > 5; b–)

{

a = a + b;

Console.WriteLine(“{0}”, a);

}

Ekran Çıktısı a değişkeninin değeri b değişkeninin değeri

2-  Aşağıdaki programın ekran çıktısını diğer sayfadaki kutucuğa yazınız. (Kullanıcının şu değerleri sırasıyla girdiği varsayılacaktır: 2, 9, 11, 8, 6, 5, 0, 7 )

int sayi;

ArrayList ciftsayilar = new ArrayList();

ArrayList teksayilar = new ArrayList();

do

{

Console.Write(“Bir sayı Giriniz : “);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi % 2 == 0)

{

ciftsayilar.Add(sayi);

}

else

{

teksayilar.Add(sayi);

}

} while (sayi != 0);

Console.WriteLine(“0 Girdiğiniz için program sonlanıyor….”);

Console.Write(“Çif Sayılar : “);

foreach (object cifsayi in ciftsayilar)

{

Console.Write(” ” + cifsayi);

}

Console.WriteLine();

Console.Write(“Tek Sayılar : “);

foreach (object teksayi in teksayilar)

{

Console.Write(” ” + teksayi);

}

Console.WriteLine();

Console.ReadKey();

3- Dizi ile ilgili aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Length:

Reverse:

Sort:

Clear:

Add:

4-Bir öğrenciye ait herhangi bir sınavın 3 yazılı ve 2 sözlü notu kullanıcı tarafından klavyeden girilerek ortalamayı bulup ekrana yazan ve ortalaması 45’ten küçük ise “Başarısız”, değilse “Başarılı” mesajını ekrana yazan programı hazırlayınız.

5-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı adedince ekrana “Programlama Temelleri” yazdıran programı hazırlayınız.

6-Klavyeden girilen 10 sayıyı diziye kaydeden ve bu sayıları tersten ekrana yazan  programın kodlarını yazınız.

7.String veri türünden sayi1 isimli bir değişken tanımlayınız ve değerini “5” olarak veriniz, double veri türünden sayi2  isimli bir değişken tanımlayın ve sayi1 değişkenini double türüne çevirip sayi2 ‘ye aktarınız, double türünden sayi3 isimli değişken tanımlayınız ve değerini 3,7 olarak veriniz, sayi2 değişkenini 1 artırınız, sayi3 değişkenini 1 azaltınız, sayi2 ve sayi3 değişkenlerini çarptırıp sonucunu ekrana yazdırınız.(21p)

8. Aşağıdaki değişken tanımlamalarını doğru-yanlış olarak işaretleyiniz.(10p)
a)int sayı 3;                                          (     )

b)int double=24;                                   (     )
c)double metin=”ali”;                             (     )

ç)char karakter=’S’;                              (     )

d)int 1.sayı=32;                                    (     )

e)int adi;                                              (     )
f)float 1.sayi;                                       (     )

g)string ad  soyad=”Metin Kara”;           (     )
ğ)double yas/fark;                                (     )

h)string soyadi;                                               (     )

9. Bir dizi oluşturunuz, kendi yaşınızı, annenizin, babanızın ve arkadaşınızın yaşını da diziye aktarınız, son olarak 32 sayısını da diziye aktarınız bu diziye göre;(10p)

a)Oluşan diziyi tablo halinde gösteriniz (6p)

b)Dizideki elemanları ekranda yazdırınız (6p)

c)Dizideki elemanların toplamını buldurup ekrana yazdırınız örnek: Toplam=80 vb. (6p)

d)Dizideki elemanlarının ortalamasını ekrana yazdırınız örnek; Ortalama=18 vb. (6p)

10. Yılın bütün aylarını içeren bir dizi oluşturunuz bu diziye göre;(10p)

a)Dizinin index numarası 7 olan elemanını ekrana yazdırınız.(5p)

c)Dizinin son elemanının index numarası=………(5p)

11. Aşağıdaki kod yazımındaki hataları düzelterek kodların düzgün haliyle yeniden yazınız; (15p)
string ifade1 = 67;
double ifade2=45
double ifade  3=ifade1+ifade2;
char ifade4=”4″;
int ifade5=float.Parse(ifade4);

Console.WriteLine(ifade5);

6.341 defa okundu.

One Response to Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Sınavı Çalışma Soruları 2012-2013

  1. isimsiz dedi ki:

    YAZILI DA BENZER SORULAR ÇIKTI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri