PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.Dönem 3.Yazılı Sınavı Test Soruları 2012-2013

PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.Dönem 3.Yazılı Sınavı
S–1) Aşağıda verilen değişkenleri isimlendirme kurallarından hangisi yanlıştır?

a) Değişkenlerin isimleri !, ? ,{,] gibi karakterler içerebilir.

b) Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır.

c) Değişkenlerde ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.

d) Programlama dili için tanımlanmış özel kelimeler değişken ismi olamaz.

 

S–2) Bir programlama dilinde verilerin depolandığı anallara ne denir?

a) döngü                              b) değişken

c) operatör                           c) metot

 

S–3) Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamaya ne denir?

a) switch                                 b) for

c) const                                   d) array

 

S–4) int x=50,y=50,z=100

x-=5;

y-=7

z-=x

Program parçası çalıştırılırsa z’nin yeni değeri kaç olur?

a) 100         b) 55        c) 40         d) 60

 

S–5) int x=20, y=10, fark;

x–;

y–;

fark=x-y;

Program parçası çalıştırılırsa fark değişkenin değeri kaç olur?

a) 7         b) 8          c) 9          d) 10

 

S–6) Bir programda açıklama satırları hangi sembol ile gösterilir?

a) //           b) &           c) ()          d)[]

 

 

 

S–7) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

a) ogrenciNo               b)OgrenciAd

c) ogrenci_soyad        d) ogrenci sinif

 

S–8) Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

a) slong                       b) byte

c) int                           d)string

 

S–9) 8%3 işleminin sonucu kaçtır?

a) 1              b) 2           c) 3         d) 4

 

S–10) (10/2*4)+4-10*2 işleminin sonucu kaçtır?

a) 0             b) -5           c) -6          d) -7

 

S–11) Aşağıdakilerden hangisi eşittir anlamına gelen karşılaştırma operatörüdür?

a) =            b)>=      c)<=        d)= =

 

S–12) if ( a<0) && (b>0) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?

a) a büyüktür 0’dan veya b küçüktür 0’dan

b) a küçüktür 0’dan veya b büyüktür 0’dan

c) a büyüktür 0’dan ve b küçüktür 0’dan

d) a küçüktür 0’dan ve b büyüktür 0’dan

 

S–13) Aşağıdaki for döngülerinden hangisinde sonsuz döngü oluşur?

a) for(int i=0;i<=100;i=i+2)

b) for(int i=0;i<100;i–)

c) for(int i=100;i>0;i–)

d) for(int i=0;i<100;i++)

 

S–14) Aşağıdakilerden hangisi bir döngü komutu değildir?

a) Switch Case                       b) foreach

c) do while                             d) while

 

S–15) Aşağıdakilerden hangisi for döngüsünün parametrelerinden biri değildir?

a) Başlangıç                            b) Koşul

c) Artım                                  d)Koleksiyon

S–16) byte i;

for (i=1;i<=5;i++)

{

Console. WriteLine(i);

}

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur?

a) 0          b)1            c)5            d) 4

 

S–17) int i=0;

while (i<20)

{

Console.WriteLine(i);

i=i+2;

}

 

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur?

a) 20           b) 0            c) 10             d) 2

 

S–18) int i=1;

do {

Console.WriteLine(i);

i=i+2;

} while(i<10);

 

Programının ekran çıktısında hangi sayı yoktur?

a) 1             b) 2           c) 3             d) 9

 

S–19) Aşağıdakilerden hangisi Jump(Dallanma-Atlama) komutlarından değildir?

a) goto                        b) break

c) case                         d) continue

 

S–20) Bir dizinin saklayabileceği toplam eleman sayısını int türünde veren metot hangisidir?

a) Clear                                   b) Reverse

c) Sort                                    d) Length

 

S–21) Dizilerin kapasitelerini(eleman sayıları) tanımlarken hangi sembol kullanılır?

a) <>       b) {}           c) []          d) ()

 

 

 

S–22) int [] dizi=new int[5] şeklinde tanımlanan bir dizi için hangisi yanlıştır?

a) Dizi en fazla 5 eleman barındırır

b) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir

c) Dizinin son elemanı 5.indekse sahiptir

d) Dizinin son elemanı 4. indekse sahiptir

 

S–23) Tek boyutlu dizilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir

b) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez

c) Diziler aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabildiğimiz veri yapılarıdır

d) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir

 

S–24) Aşağıda verilen metotlardan hangisi dizi içerisindeki bir elemanı silmeye yarar?

a) IndexOf                             b) Clear

c) Sort                                    d) Reverse

 

S–25) Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Capacity özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir

b) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değişebilir

c) Count özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir

d) Dinamik diziler içerisinde farklı türlerde veri depolayabiliriz

 

Her soru 4’er puandır. Başarılar dilerim.

5.520 defa okundu.

One Response to PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.Dönem 3.Yazılı Sınavı Test Soruları 2012-2013

  1. selda atak dedi ki:

    cevap anahtarı nerede acaba bulamadım?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri