PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI 2013-2014

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

1.    Klavyeden 2 Yazılı notu girilen öğrencinin , ortalamasını bulan , ortalamasına göre notu 45 ten büyükse “Geçer” değilse “Kalır” yazan programı yazınız? (20p)

2.     Klavyeden uzun ve kısa kenarı girilen dikdörtgenin alanını bulan programı yazınız? (15p)

 

3.    Aşağıdaki kod satırlarının (a=5;   b=10;   c=7;) değerine göre (true veya false) döndürdüğünü karşılarına yazınız. (15p)

Komut Çıktısı
if   (a>b )  
if(c>a) && (c<b)  
if(a!=5)  
if(b==10) || (c>10)  
if(a<b) && (c>a)  

4.    Aşağıdaki kod satırlarının ekran çıktısını yazınız.(15P)

int x = 2, y = 1;

İşlem

Sonuç

islem1

İslem2

İslem3

double islem1, islem2, islem3;

islem1 = 2 * 3 / (4 – 2) + 1;

islem2 = x + 1 * 3 / 3 + 2 / 2;

islem3 = y / 1 + 3 + (x + 1);

Console.ReadKey();

 

5.    Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur? (5p)

a)  “ (çift tırnak)    b)  ; (noktalı virgül)    c)  : (iki nokta)       d)  , (virgül)

6.      10 % 4   işleminin sonucu kaçtır? (5p)

A) 4        B) 1            C) 3           D) 2

7.    Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur? (5p)

a) mod            b) if                        c) for          d) convert

8.    Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (5p)

a)  &                        b) |                        c) !                         d)  #

9.    Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

a) =                         b) <>                     c) = =                     d) !=

10.              Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı      x değeri=2    y değeri=4                   şeklindedir?(5P)

a) Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
b) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);

c) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
d) Console.Write(“X değeri =  y değeri={0},{1}”, 2, 4);

2.445 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir