Programlama Temelleri Ortalama Yükseltme Sınav Soruları

Programlama Temelleri Ortalama Yükseltme Sınav SorularıSorular

1.) Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

2.) 0-100 arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.(10P)

3) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.(15P)

4) İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.(15P)

5.) Klavyen girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını yapan program kodunu yazınız.

6.) Klavyeden girilen bir tam sayının karesini bulan metodu ve bu metodun program içerisinde kullanımını gösteren programın kodunu yazınız.

7.) Klavyeden “0” girilene kadar kaç adet sayı girildiğini bulan ve ekrana yazan, programın kodunu while döngüsü kullanarak yazınız.

Programlama Temelleri Ortalama Yükseltme Sınavı
Cevap Anahtarı

1.) Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Yaşı giriniz=”);

byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

if (yas >= 7)
Console.Write(“Okula başlıyabilirsiniz.”);

else
Console.Write(“Okula başlamak için daha küçüksünüz.”);
Console.ReadKey();
}


2.) 0-100 arasındaki sayılardan 5’e tam bölünenleri ekranda gösteren programı yazınız.(10P)
static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();
}


3) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın kodunu yazınız.(15P)
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz:”);
short x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int fak = 1;
for (int i = 1; i <= x; i++)
{
fak = fak * i;
}
Console.WriteLine(“{0} sayısının faktöriyeli:{1}”, x, fak);
Console.ReadKey();
}


4) İnt veri tipinde tanımlanıp değerleri girilen dizinin en büyük elemanını bulan program kodunu yazınız.(15P)
static void Main(string[] args)
{  int[] dizi =new  int[]{5,6,8,96,32,25,14,1,0,56};
int enb = dizi[0];
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
if (dizi[i] > enb)
enb = dizi[i];
Console.WriteLine(dizi[i]);
}
Console.WriteLine(“Dizinin en büyük elemanı: {0}”, enb);}

5.) Klavyen girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını yapan program kodunu yazınız.
static void Main(string[] args)
{
int x, y, top = 0;
Console.Write(“Birinci sayıyı girniz:”);
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write(“İkinci sayıyı girniz:”);
y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
for (int i = x; i <=y; i++)
{
top = top + i;
}
Console.WriteLine(“{0} ve {1} sayıları arasındaki sayıların toplamı:{2}”, x, y, top);
Console.ReadKey();
}


6.) Klavyeden girilen bir tam sayının karesini bulan metodu ve bu metodun program içerisinde kullanımını gösteren programın kodunu yazınız.
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“Bir sayı giriniz: “);
int s1, sonuc;
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = KareAl(s1);
Console.WriteLine(“{0} sayısının karesi: {1}”, s1, sonuc);
}
static int KareAl(int sayi)
{
int karesi = sayi * sayi;
return karesi;
}


7.) Klavyeden “0” girilene kadar kaç adet sayı girildiğini bulan ve ekrana yazan, programın kodunu while döngüsü kullanarak yazınız.
static void Main(string[] args)
{
int i = 1, adet = 0;
while (i != 0)
{
i = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
adet++;
}
Console.WriteLine(“Girilen satı adedi={0}”, adet);
Console.ReadKey();
}

3.613 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri