Programlama Temelleri Test Soruları-2

10.Sınıf Programlama Temelleri Test Soruları

A-) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. ( 30p )

1) Aşağıdakilerden hangisi değişken ismi belirlerken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
A) Küçük harf-büyük harf B) Özel karakterler
C) Harflerin yerleri D) Rakamların yerleri

2) Aşağıdakilerden hangisi sabit tanımlamaları için yanlış bir ifadedir?
A) Const deyimi kullanılarak tanımlanır.
B) Tanımlama yapılırken değeri atanır.
C) İstenilen değer verilebilir.
D) Program içerisinde istendiğinde değiştirilebilir.

3) Referans tipler nerede saklanır?
A) Heap bölgesinde B) Stack bölgesinde
C) Harddiskde D)Diskette

4) Aşağıdaki erişim türlerinden hangisine her yerdenulaşmak mümkündür?
A) Private B) Protected
C) Public D) Internal

5) Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?
A) AdiSoyadi B) Adi Soyadi
C) Adi_Soyadi D) Adisoyadi

6) 8 bit işaretsiz tam sayı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) byte B) intC) longD) short

7) Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırmaişlemi yapılıp daha sonraatama işlemi yapılır?
A) ++xB) x++ C) +xD) x+

8) Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı şeklindedir?
A) Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
B) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);
C) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
D) Console.Write(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);

9) Mod alma işlemini aşağıdaki karakterlerden hangisigerçekleştirir?
A) > B) ! C) % D) &

10) (5+3)*4-6/2*3-(2*3) işleminin sonucu aşağıdakilerdenhangisidir?
A) 33 B) 17 C) 25 D) 19

11) Aşağıdaki yerel değişken tanımlamalarından hangisidoğru yapılmıştır?
A) int16 sayi B) metin ad
C) byteyas D) float12

12) Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi doğrukullanılmıştır?
A) a= = 5 B) a+- C) a++= 2 D) a+= 3

13) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasınagelen karşılaştırmaoperatörleridir?
A) D) >=

14) İf(sayi1>0) || (sayi1A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

15) Programın çalıştırılmasını aşağıdaki kısa yollardan hangisi sağlar?
A)F5 B)F6 C)F10 D) F11

B-)Klavyeden girilen değere göre dikdörtgenin ve dairenin alanı ve çevresini hesaplayan programda kullanılacak değişkenleri tanımlayınız. ( 10p )

C-) Klavyeden 1 girildiğinde adınızı,2 girildiğinde soyadınızı ekrana yazdıran programı İf-Else deyimlerini kullanarak yazınız. ( 10p )
İF – ELSE Deyimi ile Yazımı
static void Main(string[] args)
{

}
D-) Değişken nedir? Veri tipleriniden 5 tanesini yazınız.( 5P )

Aşağıdaki programda verilen değerlere göre ekran çıktısı nasıl olur? ( 10p )
Program
staticvoid Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Öğrencinin 3 notunu giriniz….”);
int not1 =Convert.ToInt16( Console.ReadLine());
int not2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int not3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int toplam = not1 + not2 + not3;
intort = toplam / 3;
Console.Clear();
Console.WriteLine(“Öğrencinin not ortalaması {0}”,ort);

F-) Klavyeden bir sayı giriniz.Sayı 1000’den küçükise %1’ini,1000-2000 arasında ise %2’sini,2000-3000 arasında ise %3’ünü,3000’den büyükse %5’ini hesaplayan ve ekranda gösteren programı yazınız. ( 15p )

G-)Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( 10p )

• ( )Nesne tabanlı programda esas olan, gerçek hayattaki olguların da programlama dünyasına aktarılabilmesidir.
• ( )C# da bulunan Class lar “değer” türündendir.
• ( )Değişkenler bellekte (RAM) sürekli kalır.
• ( )Sabitler program içinde istenildiği zaman değiştirilir.
• ( )Tanımlanan bir değişkene, ancak tanımlandığı blok içinde ulaşılabilir.
• ( )Sinif ileSiniF aynı hafıza bölgesini temsil eder.
• ( )Birden fazla şartın olduğu durumlarda aritmetiksel operatörler kullanılır.
• ( )İç-içe birden fazla if ifadesi kullanılamaz.
• ( )Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa, else ifadesine gerek duyulur.
• ( )Eğer If veya Else ifadelerinden sonra sadece bir komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) kullanılmayabilir.

H-) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. ( 10p )

Console.Write() , ! , // , ctrl+F5 , Console.ReadLine() , \n , Console.WriteLine() , ilişkisel , true ,Console.ReadKey()
• Console uygulamalarında bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için……………..,………………metodunu kullanırız.
• Console uygulamalarında metni bir alt satırdan başlayarak yazdırmak için ……………………parametresini kullanırız.
• Console uygulamalarında 4 > 2 işlemi …………………………..sonucunu üretir.
• Console uygulamalarında koşul ifadelerinin karşılaştırılmasında kullanılan operatörlere………………………….denir.
• Console uygulamalarında …………………operatörü ‘değil’ anlamındadır. Değeri tersine çevirir.
• Console uygulamalarında programın çalışıp ekranda kalması için…………………………………..kısayolu kullanılır.
• Console uygulamalarında dışardan değer girilmesini sağlayan kod …………………………………..dır.
• Console uygulamalarında çalıştırılan kodun ekranda kalmasını sağlayan kod……………………………dır.
• Console uygulamalarında sadece bir satırı açıklama satırı yapmak için……………………..operatörü kullanılır.

6.446 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri