Programlama Temelleri Test Soruları

10.Sınıf Programlama Temelleri Test Soruları1.Aşağıdakilerden hangisi, 5 elemanlı, elemanlarının tipi string olan a adlı dizinin tanımlanmasıdır?

A) string() a=new string[5]                 B) string a=new string(5)

C) string[]  a=new string[]                  D) string[]  a=new string[5]

2. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) 7 + 14 / 7 = 3   B) 2 + 7 * 3 = 27  C) 12 + 3 / 3 = 13 D) 15 – 5 / 1 = 11

3. Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer

olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)

If (x == 0)

{Console.Write(“x sıfıra eşittir.”);}

Else if (x > 0)

{Console.Write(“x pozitif bir sayıdır. ”);}

Else

Console.Write(“x negatif bir sayıdır.”)

 A) x sıfıra eşittir.                   B) x pozitif bir sayıdır.

C) x negatif bir sayıdır.        D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

4. Bir ASP.NET uygulamada iki (2) sayısını hafızada tutmak için aşağıdaki veri

tiplerinden hangisi kullanılamaz?

A) String                                 B) Char                   C) Integer              D) Bool

5.Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajını

görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) If (ad = “Ali”){ Merhaba};

B) If (ad ==”Ali”)  Console.Write(“Merhaba”);

C) If (ad = =“Merhaba” )Write(“Merhaba”);

D) If (ad = “Ali”) Console.Write(“Merhaba”);

6.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

A )String okul;                       b)int Koçhisar;      c) Char cokharf;                    d)string memleket;

7) Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?

a)  “ (çift tırnak)    b)  ; (noktalı virgül)    c)  : (iki nokta)       d)  , (virgül)

8. aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
String a,b,c;
c=a+b;
a)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
b)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
c)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar

d)   a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

9 : Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?
a) do while            b) if                        c) for          d) convert

10 : Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)  &                        b) |                        c) !                         d)  #

11 : c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
 a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır.

12: Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

a) Sabit        b) Değişken   c) Program        d) Hiçbiri

13 : Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir?

a) =                         b) <>                     c) = =                     d) !=

14 : C# dili ile ilgi söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)   Kod yazımında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz

b)   Güncel bir programlama dilidir.

c)   Windows programları yazılabilir.

d)   Görsel tasarım yapılabilen bir programlama dilidir.

15 : Visual Studio 2010 ortamında Visual C# programında hazırlanan programı çalıştırmak için klavyeden hangi tuşa basılır?
a) F2        b) F5      c) F7      d) F10

7.790 defa okundu.

One Response to Programlama Temelleri Test Soruları

  1. mhmmt dedi ki:

    paylaşım için teşekkürler, cevaplarını nereden bulabiliriz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri