Sayıları Yazıya Çeviren Program C Sharp

Sayıları Yazıya Çeviren Program
Programın Exe’si Sayıları Tersten Çeviren Program (314)

Programın Kodları

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
string onbin, bin, yuz, on, bir;
int sayı, bin1, yuz1, on1, bir1, onbin1;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
sayı = int.Parse(textBox1.Text);
onbin1 = sayı / 10000;
sayı=sayı%10000;
switch (onbin1)
{
case 1: onbin = “on”; break;
case 2: onbin = “yirmi”; break;
case 3: onbin = “otuz”; break;
case 4: onbin = “kırk”; break;
case 5: onbin = “elli”; break;
case 6: onbin = “atmış”; break;
case 7: onbin = “yetmiş”; break;
case 8: onbin = “seksen”; break;
case 9: onbin = “doksan”; break;
}

bin1 = sayı / 1000;
sayı = sayı % 1000;
switch (bin1)
{
case 1: bin = “bin”; break;
case 2: bin = “ikibin”; break;
case 3: bin = “üçbin”; break;
case 4: bin = “dörtbin”; break;
case 5: bin = “beşbin”; break;
case 6: bin = “altıbin”; break;
case 7: bin = “yedibin”; break;
case 8: bin = “sekizbin”; break;
case 9: bin = “dokuzbin”; break;
}
yuz1 = sayı / 100;
sayı = sayı % 100;
switch (yuz1)
{
case 1: yuz = “yüz”; break;
case 2: yuz = “ikiyüz”; break;
case 3: yuz = “üçyüz”; break;
case 4: yuz = “dörtyüz”; break;
case 5: yuz = “beşyüz”; break;
case 6: yuz = “altıyüz”; break;
case 7: yuz = “yediyüz”; break;
case 8: yuz = “sekizyüz”; break;
case 9: yuz = “dokuzyüz”; break;
}
on1 = sayı / 10;
sayı = sayı % 10;
switch (on1)
{
case 1: on = “on”; break;
case 2: on = “yirmi”; break;
case 3: on = “otuz”; break;
case 4: on = “kırk”; break;
case 5: on = “elli”; break;
case 6: on = “atmış”; break;
case 7: on = “yetmiş”; break;
case 8: on = “seksen”; break;
case 9: on = “doksan”; break;
}
bir1=sayı/1;
sayı=sayı%1;
switch (bir1)
{
case 1: bir = “bir”; break;
case 2: bir = “iki”; break;
case 3: bir = “üç”; break;
case 4: bir = “dört”; break;
case 5: bir = “beş”; break;
case 6: bir = “altı”; break;
case 7: bir = “yedi”; break;
case 8: bir = “sekiz”; break;
case 9: bir = “dokuz”; break;
}

label1.Text = onbin + ” ” + bin + ” ” + yuz + ” ” + on + ” ” + bir;

}
}
}

1.017 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir