Seçmeli Bilgi ve İletişim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1. Aşağıdaki kısayol – işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Dosya-Yazdır = CTRL + P B) Biçim–Yazıtipi–Kalın = CTRL + K
C) Düzen-Geri Al = CTRL + Z D) Düzen-Bul = CTRL + B
E) Düzen-Değiştir= CTRL + H
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir çalışma ortamı için gerekli olmayan bir özelliktir?
A) Klavye yerleşimi B) Yeterli ışık C) Havalandırma
D) Geniş alan E) Kullanılan ekran
3. Bilgisayar kullanımı sırasında oluşabilecek sağlık sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göz problemi B) Duruş bozukluğu C) İşitme problemi
D) Bel ağrıları E) Boyun ağrıları
4. Bilgisayar başında bir saatlik çalışma sonrası ne kadar zamanlık dinlenme yeterli olur?
A) 5-15 dk B) 15-25 dk C) 25-35 dk D) 35-45 dk E) 45-55 dk
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar da kullanılan bir fare türü değildir?
A) Optik fare B) Paralel fare C) Kablosuz fare D) Ps/2 fare E) Seri fare
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yazıcı değildir?
A) Nokta vuruşlu B) Lazer C) İnkjet
D) Scanner E) Mürekkep püskürtmeli
7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem CD hem de DVD yazıcı verilmiştir?
A) DVD-RW B) CD-RW C) DVD-ROM D) CD-ROM E) DVD
8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi direkt olarak bilgisayar hızını etkilemez?
A) CPU hızı B) Ses kartı C) Bellek büyüklüğü
D) Sabit disk hızı E) Bellek hızı
9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 2 Mb’lık bellek biriminin Kb olarak karşılığı doğru verilmiştir?
A) 1024 Kb B) 4096 Kb C) 2048 Kb D) 512 Kb E) 256 Kb
10. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama programı değildir?
A) Basic B) Word C) Powerpoint D) Excel E) Winamp
11. Aşağıdakilerden hangileri bilgisayar kasasında bulunur?
I. Monitör II. Sabit disk III. Hoparlör IV. Slot
A) I ve II B) II ve IV C) I ve III D) Sadece II E) I, II ve III
12. Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?
A) Kb B) Bit C) Piksel D) Mb E) Byte
13. Seçili metinin yazı boyutunu 16 puntoya getirmek için hangi işlem uygulanır?
A) Görünüm-Yakınlaştır-16 B) Ekle-Simge-16
C) Biçim-Paragraf-Satır Aralığı-16 D) Biçim-Yazı Tipi-Boyut-16
E) Alt Gr+16
14. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmayan bir donanım birimidir?
A) Modem B) Ethernet kartı C) Hub D) Switch E) Ses kartı
15. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerinden birisidir?
A) Görsel bir işletim sistemi olması
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
D) Aynı anda birden fazla programla çalışabilme imkânının bulunması
E) Hepsi
16. Aşağıdakilerden hangisi bir metin belgesinin uzantısıdır?
A) Bmp B) Doc C) Xls D) Mp3 E) Wav
17. Bir dosyanın özelliklerini görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Sağ Tuş-Yeni B) Sağ Tuş-Düzenle C) Sağ Tuş- Özellikler
D) Sağ Tuş-Aç E) Sağ Tuş -Kopyala
18. Aşağıdakilerden hangisi önceden kaydedilen bir dosyayı açmak için kullanılır?
A) CTRL + S B) CTRL + Y C) CTRL + P D) CTRL + N E) CTRL + O
19. MS Word programında oluşturulmuş bir belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Dosya Menüsü – Farklı Kaydet B) Dosya Menüsü – Ad Değiştir
C) Düzen Menüsü – Yeni Adla Kaydet D) Dosya Menüsü – Kaydet
E) Dosya Menüsü – Değiştir
20. MS Word programında hazırlanmış belgeler aşağıdaki dosya format biçimlerinden hangisi ile kaydedilebilir?
A) Müzik dosyası B) Ses dosyası C) Web sayfası
D) Video dosyası E) Görüntü dosyası
21. MS Word programının sayfa görünümünü değiştirmek için hangi menü kullanılır?
A) Dosya Menüsü B) Düzen Menüsü C) Tablo Menüsü
D) Araçlar Menüsü E) Görünüm Menüsü

22. Belgemizdeki metinler içinde kelime seçimleri yapmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılmalıdır?
A) SHIFT + CTRL + yön tuşları B) SHIFT + yön tuşları
C) CTRL + yön tuşları D) yön tuşları E) F1 + yön tuşları
23. Aşağıdakilerden hangisi taşıma işleminin uygulanışıdır?
A) Kes – Kopyala B) Kes – Yapıştır C) Kopyala – Yapıştır
D) Kopyala – Taşı E) Kopyala – Kes
24. MS Word programında metin ile ilgili biçimlemeleri yapabilmek için hangi yolu kullanmamız gerekir?
A) Dosya Menüsü – Yazı Tipi B) Düzen Menüsü – Yazı Tipi
C) Biçim Menüsü – Yazı Tipi D) Görünüm Menüsü – Yazı Tipi
E) Tablo Menüsü – Yazı Tipi
25. MS Word programında belgemize sayfa numarası eklemek için hangi yol izlenir?
A) Ekle Menüsü – Sayfa Numaraları B) Ekle Menüsü – Kesme
C) Ekle Menüsü – Numaralandırma D) Ekle Menüsü – Nesne E) Ekle Menüsü – Simge
26. MS Word programında sayfamızı yatay olarak kullanmak için hangi yol kullanılır?
A) Dosya Menüsü – Kenar Boşlukları – Yönlendirme Yatay B) Dosya Menüsü – Kâğıt – Yönlendirme – Yatay
C) Dosya Menüsü – Düzen – Yönlendirme – Yatay
D) Dosya Menüsü – Kenar Boşlukları – Önizleme – Yatay
E) Dosya Menüsü – Yatay
27. MS Word programında Yazdır penceresindeki yazıcı bölümü ne işe yarar?
A) Bilgisayara bağlı olan yazıcılardan istenilenden çıktı alınmasını sağlar.
B) Bilgisayara yeni yazıcı bağlantısı eklemeyi sağlar.
C) Bilgisayara bağlı olan yazıcılardan istenilenleri silmeyi sağlar.
D) Silme işlemini iptal etmek için kullanılır.
E) Belgeyi yazdırmak için kullanılır.
28. MS Word programında belgemizde bulunan tabloyu silmek için hangi yol izlenir?
A) İmleç tablo içinde iken klavyeden delete tuşuna basılır.
B) İmleç tablo içinde iken klavyeden backspace tuşuna basılır.
C) İmleç tablo içinde iken tablo menüsündeki sil seçeneği içinde yer alan tablo seçeneğine tıklanır.
D) İmleç tablo içinde iken klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır.
E) İmleç tablo içinde iken ALT tuşuna basılır.
29. MS Word programında belge içine grafik dosyası eklemek için hangi yol izlenir?
A) Ekle Menüsü – Resim – Otomatik Şekil
B) Ekle Menüsü – Resim – Resim
C) Ekle Menüsü – Grafik
D) Ekle Menüsü – Resim – Grafik
E) Ekle Menüsü – Otomatik Şekil
30. Kâğıdın (belgenin) kenar boşlukları nereden ayarlanır?
A) Görünüm – Tam Sayfa B) Görünüm – Sayfa Düzeni
C) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgeleme D) Dosya – Sayfa Yapısı
E) Tablo – Sayfa Yapısı
31. Maddeler hâlindeki yazılara numara vermek için hangi işlem yapılır?
A) Ekle – Madde İşaretleri ve Numaralandırma
B) Biçim – Madde İşaretleri ve Numaralandırma
C) Araçlar – Madde İşaretleri ve Numaralandırma
D) Tablo – Sırala – Numaralandırma
E) Araçlar – Otomatik Düzelt – Numaralandırma
32. Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?
A) Düzen – Araç Çubukları B) Dosya- Araç Çubukları
C) Görünüm-Araç Çubukları D) Ekle- Araç Çubukları
E) Tablo Menüsü – Araç Çubukları
33. Ekle menüsü seçeneklerinden kesme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmlecin bulunduğu noktaya dipnot koyar.
B) Bloklu alanı siler.
C) Sayfa, sütun veya bölüm keser.
D) İstenilen yerde satırı keser.
E) Belgeye sayfa numarası ekler.

3.754 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri