SİSTEM KONTROL UYGULAMALARI 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1-Mikroişlemciyi birbirinden ayıran özelliklerden beş tanesini yazınız? (10P) 

2- Mikroişlemciyi oluşturan birimleri yazınız? (9P)

3- Merkezi işlemci birimindeki iletişim yollarını kısaca açıklayınız? (15P) 

4- PROM, EPROM, EEPROM çeşitlerini açıklayarak yazınız. (12P)

5- Mikrodenetleyicilerin sağladığı üstünlükleri yazınız? (12P)

6- PIC programlamak için gerekli donanımları yazınız? (12P)

7- PIC16F84 özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (15P)

Aşağıdaki Doğru/Yanlış soruları 3’er puandır.(5×3=15P)

Doğru  Yanlış

(        )  (        ) PIC16F84’ün 1 Kbyte’lık program belleği vardır.

(        )  (        ) PIC16F84 mikrodenetleyicisinin 15 adet giriş ve çıkış portu vardır.

(        )  (        ) PIC’in besleme gerilimleri 5 ve 10 nolupinlerden yapılır.

(        )  (        ) PIC16F84’ün reset ucu 4 nolupinde bulunan MCLR ayağıdır.

(        )  (        ) Mikroişlemci, bellek ve G/Ç birimlerinin tek bir entegre içerisinde üretilmiş biçimine mikrodenetleyici denir.

1.456 defa okundu.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir