SQL BİRDEN ÇOK ALANA GÖRE SIRALAMA

TANIM: Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır.

ÖRNEK: Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad hem de otomatik olarak sıralar.

SELECT sicil, ad, soyad, brüt
FROM personel
ORDER BY ad, brüt;

ÖRNEK Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (Z-A) adı bozmadan soyadı (A-Z) sıralı listeler.

SELECT sicil, ad, soyad, brüt
FROM personel
ORDER BY ad ASC, soyad DESC,
brüt ASC;

veya;

SELECT sicil, ad, soyad, brüt
FROM personel
ORDER BY ad, soyad DESC, brüt;

KOŞULA BAGLI OLARAK LISTELEME:

WHERE 

TANIM:Verilen koşulu saglayanlar listelenir.Iki veri birbiriyle karşilaştirilmaktadir. Karşilaştirilan verilerin türü ayni olmalidir.

SELECT *
FROM personel
WHERE brüt > 5000000;

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERI: 

OPERATÖR ANLAMI:

< …den daha küçük
> …den daha büyük
= Eşit
<= Küçük veya eşit
>= Büyük veya eşit
<> Eşit degil
!= Eşit degil
!< …den küçük değil
!> …den büyük değil

ÇEŞITLI VERI TIPLERI IÇIN BASIT SORGULAMALAR:

1.NÜMERİK VERİ TİPLERİ:

ÖRNEK: Maaşi 8000000TL’den fazla olmayan personeli listele.

SELECT *
FROM personel
WHERE brüt <= 8000000;

2.KARAKTER VERİ TİPLERİ (CHAR):
Karakter çift veya tek tırnak ile gösterilir.

ÖRNEK: Adı Ali olmayan personele ait kayıtları listele.

SELECT *
FROM personel
WHERE ad <> “Ali”;

3.TARİH VERİ TİPİ:
Tarih veri tipleri { } sembolleri içinde yazılır.

ÖRNEK: Hangi personelin doğum tarihi 1960 yılından daha öncedir?

SELECT *
FROM personel
WHERE dog_tar <=#12/31/59#;

4.MANTIKSAL (LOJİK) VERİ TİPİ:

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.Doğru (TRUE T), Yanlış (FALSE F) ile simgelenir.

ÖRNEK: Personel tablosunda personelin cinsiyetini belirten cins adlı alan mantıksal(logical) olarak tanımlanmıştır. Cinsiyeti erkek olanları T, kadın olanları F ile tanımlarsak erkek olanları listele:

SELECT *
FROM personel
WHERE cins = .T.;

 

ÖRNEK:Belli bir tarih aralığını gösterme
SELECT *

FROM Kimlik

WHERE DOĞUMTARİHİ>#1/1/1999#;

 

Örnek: İki tarih arasındakini gösterme

SELECT *

FROM Kimlik

WHERE DOĞUMTARİHİ Between #2/12/1999# And #12/12/2005#;

SIRALAMA

SELECT AD,SOYAD

FROM Kimlik

ORDER BY AD ASC;

ASC–>A DAN Z YE

DESC–>Z DEN A YA

778 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri