switch Case Matematiksel İşlemler

switch Case Matematiksel İşlemler

  • Üssünü bulma
  • Toplama
  • Karakök


string bilgial;

s1 = double.Parse(textBox1.Text);
 s2 = double.Parse(textBox2.Text);

bilgial = comboBox1.Text;

switch(bilgial)
 {
 case "Topla":
 { sonuc = s1 + s2; break; }

case "Üssü":
 {
 sonuc =Math.Pow(s1,s2); break;
 }
 case "Karakök":
 {
 sonuc =Math.Sqrt(s1); break;
 }
 }
 textBox3.Text = sonuc.ToString();
 }

1.046 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir