Tagged: C# uygulama

0

Try-catch uygulaması

Try-catch uygulaması (TextBox’a değer girilmediği zaman hata vermesini engellemek için Try-catch yapısı kullanılır.) 321 defa okundu.

0

Kaprekar Sayısını Bulma

Kaprekar sayıları , 1949 yılında Hintli matematikçi Kaprekar tarafından tariflenen sayılardır. n basamaklı bir t Kaprekar sayısının karesi alınıp sağdaki n basamağı solda kalan n‐1 basamağa eklendiğinde sonuç yine t sayısını verir. 673 defa...

0

C# ‘da IF Kullanımı

Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir akış kontrolü oluşturabilmek için koşul ifadelerini iyi bilmemiz...