Tagged: müdür yardımcılığı çalışma notları

0

İnkılap Tarihi ile İlgili Çalışma Notları2

*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı. *1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı *Samsun’a gitme amacı→Milli birlik *Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi *Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti....

0

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Soru: 1-Yeniçeri Ocağı kaldırılıp yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusu kuruldu. 2-İlk kez pota ve polis teşkilatı kurulmuştur. 3-Devlet dairelerine ilk kez padişah resmi asılmıştır. 4-İstanbul’da kumaş fabrikaları kurulmuştur. Yukarıdaki gelişmeler hangipadişah döneminde olmuştur? Cevap:2.Mahmut...

0

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazı: Kamu kurum  ve kuruluşların kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı resmi belge , resmi bilgi ve elektronik belge. Resmi Belge : Gönderilen veya saklanılan belli standart...

0

Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Soruları

Soru Bankası Mevzuat ile ilgili Sorular     Müdür Yardımcılığı Soruları-1 Müdür Yardımcılığı Soruları-6   Müdür Yardımcılığı Soruları-2 Müdür Yardımcılığı Soruları-7   Müdür Yardımcılığı Soruları-3 Müdür Yardımcılığı Soruları-8   Müdür Yardımcılığı Soruları-4 Müdür Yardımcılığı...

1

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Sınavı için hazırlık sayfası hazırlanmıştır. Sayfada Sınavda çıkacak mevzuat konularının linkleri , Çalışma Notları , Özeti ve Soru Bankaları bulunmaktadır. Giriş için Tıklayınız http://www.sinavevi.net/mudur-yardimciligi-sinavi/ sınavevi,sınavevi net 3.435 defa okundu.

0

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

61.Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyânı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?    A)İngiltere             C)Fransa              E)Sovyet Rusya    B)ABD                   D)İtalya 1.671 defa okundu.

1

Müdür Yardımcılığı Soruları-8

1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?               A) 2    B) 4    C) 5    D) 6       CEVAP: B 3.109 defa okundu.