Tagged: müdür yardımcılığı sayfası

0

Müdür Yardımcılığı Soruları – Karma 2

Soru: 1-Yeniçeri Ocağı kaldırılıp yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusu kuruldu. 2-İlk kez pota ve polis teşkilatı kurulmuştur. 3-Devlet dairelerine ilk kez padişah resmi asılmıştır. 4-İstanbul’da kumaş fabrikaları kurulmuştur. Yukarıdaki gelişmeler hangipadişah döneminde olmuştur? Cevap:2.Mahmut...

0

4982 Bilgi Edinme Kanunu Soru Cevap

1 -) Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz kaç gün içinde yapılır? A-) 10 B-) 15 C-) 20 D-) 30 Cevap : B 2 -) TBMM, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulundan gelen raporu ne kadar...

1

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Sınavı için hazırlık sayfası hazırlanmıştır. Sayfada Sınavda çıkacak mevzuat konularının linkleri , Çalışma Notları , Özeti ve Soru Bankaları bulunmaktadır. Giriş için Tıklayınız http://www.sinavevi.net/mudur-yardimciligi-sinavi/ sınavevi,sınavevi net 3.471 defa okundu.

1

ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?    A)İnkılâpçılık        C)Halkçılık                           E)Milliyetçilik    B)Devletçilik         D)Cumhuriyetçilik 42.526 defa okundu.

1

Müdür Yardımcılığı Soruları-8

1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir olağanüstü hâl süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?               A) 2    B) 4    C) 5    D) 6       CEVAP: B 3.125 defa okundu.

1

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-5

1. şeyh Sait isyanı ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile kapatılan siyasal parti (fırka) aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası   B) Cumhuriyet Halk Fırkası C) Serbest Cumhuriyet Fırkası    D) Millet Partisi CEVAP: A 8.640 defa...

0

Müdür Yardımcılığı Soruları-2

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU BANKASI-2 1. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve...

0

ANAYASA HUKUKU SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

ANAYASA HUKUKU  SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir? A) Sayıştay B) Anayasa Mahkemesi C) Danıştay D) Yargıtay E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Meclis bir yasama yılında en çok...