Tagged: Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

0

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET

657  DEVLET MEMURLARI KANUNU ÖZET *İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi→1 ay *Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz. *Devlet memurluğunun sona erme sebepleri→    27.776 defa...

0

1702 SAYILI KANUN

1702 SAYILI KANUN TERFİ VE TECZİYE *Kıdem adaylık kalkınca hesap edilir. *Yoklama, imtihan evrakını zamanında teslim etmeyen öğretmene→ihtar cezası *İkinci defa yaparsa→Tevbih 1.158 defa okundu.

0

ÖZEL EĞİTİM KANUNU

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM *Sertifika denkliğini→MEB belirler *Aile kursa katılınca iaşesi→Bakanlıkça karşılanır *Özel eğitim ve sınıf programlarının amacı→akranların yeterliliğine ulaştırmak 378 defa okundu.

0

Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

Sınav Konuları: 1 Türkçe‐dil bilgisi 2 Resmî yazışma kuralları 3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik 4 T.C. Anayasası a) Genel Esaslar b) Temel Hak ve Ödevler c) Cumhuriyetin Temel Organları...