VERİ TABANI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

VERİ TABANI  2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
Aşağıdaki soruları TSQL komutlarını kullanarak yapınız.

 1. “Personel” isimli bir veritabanı oluşturunuz. (4 puan)
 2. Veritabanınızda “Kimlik” adında bir tablo oluşturunuz. Tablonun sütun adları ve veri türleri Ad VARCHAR(15), Soyad VARCHAR(15), Personel_No INT, Bolum VARCHAR(15), Yas INT olarak belirleyebilirsiniz. (10 puan)
 1. Personel numarası 400’den küçük olan kişileri listeletiniz. (10 puan)
 2. Bölümü “Muhasebe” olmayan personeli listeletiniz. (10 puan)
 3. Adı “f” ile başlayan veya Soyadı içerisinde “k” geçen personeli/personelleri listeletiniz. (10 puan)
 4. Yaşı 32’den büyük ve pazarlama bölümü olmayan personelini listeletiniz. (10 puan)
 5. Personel tablosunda yaş ortalamasını geçici alan ismi kullanarak hesaplatınız. (10 puan)
 6. GETDATE, DATEDIFF, LEN, LOWER, REVERSE fonksiyonlarının kullanım amacını yazınız. (10 puan)
 7. Tabloda kaç çeşit bolum ismi olduğunu listeletiniz. (10 puan)
 8. Aşağıda verilen T-SQL komutlarına göre cevaplayınız. (16 puan)

DECLARE @ad varchar(10)

     DECLARE @soyad varchar(10)

      SET @ad=’HÜSEYİN’

     SET @soyad=’acımaz’

 

 •   ad değişkeninin içerisindeki metin uzunluğunu
 • ad değişkeninin içerisindeki metni küçük harfe
 • soyad değişkeninin içerisindeki metni büyük harfe
 • soyad değişkeninin içerisindeki metni ters çeviren T-SQL fonksiyonlarını yazınız.

473 defa okundu.

 • No Related Post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass
c# örnekleri , csharp örnekleri , c# örnek , C# Örnekleri , örnekleri c# , C# ÖRNEKLERİ
BTT Sınavları

C# Uygulamaları

Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası

Müdür Yardımcılığı Çalışma Notları

C# Uygulamaları

Yazılı Soruları Php Dersleri Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılı Soruları C# Dersleri C# Örnekleri