VERİ TABANI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

VERİ TABANI  2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI
Aşağıdaki soruları TSQL komutlarını kullanarak yapınız.

  1. “Personel” isimli bir veritabanı oluşturunuz. (4 puan)
  2. Veritabanınızda “Kimlik” adında bir tablo oluşturunuz. Tablonun sütun adları ve veri türleri Ad VARCHAR(15), Soyad VARCHAR(15), Personel_No INT, Bolum VARCHAR(15), Yas INT olarak belirleyebilirsiniz. (10 puan)
  1. Personel numarası 400’den küçük olan kişileri listeletiniz. (10 puan)
  2. Bölümü “Muhasebe” olmayan personeli listeletiniz. (10 puan)
  3. Adı “f” ile başlayan veya Soyadı içerisinde “k” geçen personeli/personelleri listeletiniz. (10 puan)
  4. Yaşı 32’den büyük ve pazarlama bölümü olmayan personelini listeletiniz. (10 puan)
  5. Personel tablosunda yaş ortalamasını geçici alan ismi kullanarak hesaplatınız. (10 puan)
  6. GETDATE, DATEDIFF, LEN, LOWER, REVERSE fonksiyonlarının kullanım amacını yazınız. (10 puan)
  7. Tabloda kaç çeşit bolum ismi olduğunu listeletiniz. (10 puan)
  8. Aşağıda verilen T-SQL komutlarına göre cevaplayınız. (16 puan)

DECLARE @ad varchar(10)

     DECLARE @soyad varchar(10)

      SET @ad=’HÜSEYİN’

     SET @soyad=’acımaz’

 

645 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir