Veri Tabanı İşlemlerinde Kullanılan Komutlar

C# VERİ TABANI İŞLEMLERİ : Veri Tabanı İşlemlerinde Kullanılan Komutlar

OleDBConnection nesnesi ile veri tabanına bağlandıktan sonra; kayıt ekleme, kayıt silme ve kayıt güncelleme gibi işlem komutları Command nesnesi ile tanımlanmaktadır. Örneğin SQL deyimlerinden;

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi komutları, command nesnesi ile çalıştırılabilir.

Command nesnesi kullanılırken aşağıdaki sıra izlenir;

OleDbCommand kullanarak yeni bir command nesnesi eklenir,

Veri tabanında işlem görecek olan SQL ifadeleri birinci adımda tanımlanan command nesnesine atanır,

Bu nesneye aktarılan SQL idarelerinin çalıştırılması için, veri tabanı bağlantısı ile ilişkisi tanımlanır. Örneğin okuma, kayıt ekleme, kayıt güncelleme gibi.


SORGUDAN ELDE EDİLEN KAYITLARA AİT İŞLEMLER

OleDbCommand nesnesi kullanarak, SQL ifadesinden döndürülen kayıtların okunması için DataReader nesnesi kullanılır.

Veri tabından okuma, silme, kayıt eklem, güncelleme gibi SQL ifadelerinin çalıştırılması için EXECUTE metodu kullanılır. Bu metod şu şekilde kullanılır;

EXECUTEREADER metodu veri tabanından bilgi okur ve sorgular,

EXECUTENONQUERY metodu sorgu olmayan (NonQuery) kayıt ekleme ve silme işlemlerinde kullanılır.


SORGUDAN ELDE EDİLEN KAYITLARIN OKUNMASI

 DataReader nesnesi, aşağıdaki adımlar izlenir;

  • OleDbDataReader kullanarak yeni bir DataReader nesnesi tanımlanır,
  • Bu DataReader nesnesinde, command nesnesine ait olan ExecuteReader metodu kullanarak elde edilen kayıtlar tutulur,
  • Yeni DataReader nesnesinin Read metodunu kullanarak, dönen kayıtların ilk satırı elde edilir. Tüm kayıtların elde edilmesi içinse while döngüsü kullanılır.

 
KAYIT EKLEMEK

 Veri tabanına kayıt eklemek için;

Yeni command nesnesi tanımlanır,

Bu nesne kullanılarak INSERT komutu SQL ifadesinde tanımlanır,

ExecuteNonQuery metodu ile bu SQL ifadesi çalıştırılır.


KAYIT GÜNCELLEMEK

 Veri tabanındaki kaydı güncellemek için şu sıra kullanılmalıdır;

Yeni command nesnesi tanımlanır,

Bu nesne kullanılarak UPDATE komutu SQL ifadesinde tanımlanır,

ExecuteNonQuery metodu ile bu SQL ifadesi çalıştırılır.

 

KAYIT SİLMEK

 Veri tabanından kayıt silmek için;

Yeni command nesnesi tanımlanır,

Bu nesne kullanılarak DELETE komutu SQL ifadesinde tanımlanır,

ExecuteNonQuery metodu ile bu SQL ifadesi çalıştırılır.

690 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir