VERİTABANI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

Soru 1: DDL(Veri Tanımlama Dili) komutlarını kullanarak OGRENCİ adından bir tablo oluşturun. Tablonun alanları OGRNO, AD, SOYAD ve YAS olsun. (10 P)

CREATE TABLE OGRENCI (

OGRNO int,

 AD varchar(10),

 SOYAD varchar(10),

 YAS int                                )

 

Soru 2: DROP komutu ne işe yarar açıklayınız ve bir örnek veriniz.(10 P)

Bir nesnenin silinmesini sağlayan komuttur. DROP komutu tüm nesneler için kullanılır.

Genel Yazımı DROP nesne nesne_adi şeklindedir. Örneğin DROP TABLE PERSONEL şeklinde bir yazımla PERSONEL Tablosu silinmiş olur.

Soru 3: Aşağıda verilen Veri Kontrol Dili komutlarını(DCL) açıklayınız(15 P)

GRANT :  Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve T-SQL komutlarını çalıştırmasına izin verir.

DENY : Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar.

REVOKE : Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eder.

Soru 4: Aşağıdaki DCL kod satırlarının ne iş yaptığını açıklayınız.(10 P)

DENY CREATE TABLE TO AHMET : AHMET Adlı kullanıcının tablo oluşturma yetkisi kısıtlanır.

REVOKE SELECT ON OGRENCİ TO YAVUZ : YAVUZ rolüne, kullanıcısına OGRENCİ tablosunda seçim için verilen izin kaldırılır.

Soru 5: Aşağıdaki soruları uygun satırları ile cevaplayınız.(30 P)

a) Ogrenciler tablosuna adı Ahmet, soyadı Yıldız, sınıfı 12B, yası 18 ve cinsiyeti erkek olan yeni bir kaydı eklemek için gerekli satırı yazınız.(5P)

INSERT INTO Ogrenciler (adı, soyadı,sınıfı,yası,cinsiyeti) VALUES (‘Ahmet’,’Yıldız’,’12B’,’18’,’Erkek’)

b) Cinsiyeti kız olan ve bölümü Bilişim olmayan kayıtları ogrenciler tablosundan silen SQL cümlesini yazınız.(5 P)

DELETE FROM ogrenciler WHERE cinsiyeti=’Kız’ And bölümü <> ‘Bilişim’

c) uyeler tablosundan bölümüne göre gruplandırılmış bir şekilde maaşları toplamı 5000 den büyük olan kişileri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

SELECT bolum, SUM(maas) AS toplammaas FROM uyeler GROUP BY bolum HAVING SUM(maas)>=5000;

d) Müşteriler tablosunda aynı ilde bulunan müşteri sayısının 10 dan az olduğu il isimlerini ve müşteri sayılarını il adına göre gruplandırılmış bir şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

SELECT İladi, COUNT (*) AS MüşteriSayısı FROM Müşteriler GROUP BY iladi HAVING COUNT(*)<10

e) personel tablosundan bölümü KBB, Göz, Dahiliye olmayan kişilerin maaş ları toplamını toplammaaş isimli bir alan oluşturarak listeleyen SQL sorgusunu yazınız(5 P)

SELECT SUM(maas) AS toplammaas FROM personel WHERE bolum NOT IN (‘KBB’,’Göz’,’Dahiliye’);

f) personel tablosundan maas ı 2500 ile 3000 arasında olan personeli adsoyad ve maas alanlarına göre tekrarsız bir şekilde maaşına göre azalan şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız. (5 P)

SELECT DISTINCT adsoyad, maas FROM personel WHERE maas BETWEEN ‘2500’ AND ‘3000’ ORDER BY maas DESC;

g) malzemeler tablosundan stokadedi alanında en yüksek olan ürünün sayısını EnYuksekStok isimli bir sanal alan oluşturarak bulup listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

SELECT MAX(stokadedi) AS EnYuksekStok FROM malzemeler

h) Personel tablosunda görevi alanı ‘Uzman Doktor’ olan kişilerin maaşlarının ortalamasını bulan SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

SELECT AVG(maas) FROM Personel WHERE görevi=’Uzman Doktor’

Soru 6:Aşağıdaki SQL satırının ne iş yaptığını açıklayınız.(5 P)

UPDATE personel SET maas=maas*1.25 WHERE adres NOT IN(‘Çumra’,’İçeri Çumra’,’Alibeyhüyüğü’)

Personel tablosunda adresi Çumra,içeriÇumra veya Alibeyhüyüğü olmayan kişilerin maaşlarına %25 zam yapan SQL sorgusudur.

Soru 7: Aşağıdaki cümleler doğru ise D Yanlış ise Y yazınız.(6 P)

(  D  ) Bir kullanıcının veritabanı veya tabloya erişimini engellemek için DENY komutu kullanılır.

(  Y  ) Kullanıcıya verilen tüm kısıtlamaları kaldırmak için GRANT komutu kullanılır.

(  Y  ) Veritabanı kullanıcısına izin vermek için REVOKE komutu kullanılır.

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi veri tanımlama dili komutlarından değildir?(2 P)

a)      CREATE                                b)DELETE                             c)DROP                                                d)ALTER

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi veritabanında çeşitli işlemleri yerine getiren dillerden değildir?(2 P)

a)      DCL                       b)   DDL                                               c)   DML                               d)  DSL

VERİTABANI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

14.639 defa okundu.

1 Yorum

  1. Hasan Yanıtla

    Merhaba arkadaşlar benim C# da personel tablosu ile ilgili bir kaç sorum var. Yardım edebilir msiniz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir