VERİTABANI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

Soru 1: DDL(Veri Tanımlama Dili) komutlarını kullanarak OGRENCİ adında bir tablo oluşturun. Tablonun alanları OGRNO, AD, SOYAD ve YAS olsun. (10 P)Soru 2: DROP komutu ne işe yarar açıklayınız ve bir örnek veriniz.(10 P) 

Soru 3: Aşağıda verilen Veri Kontrol Dili komutlarını(DCL) açıklayınız(15 P)

REVOKE:

GRANT:

DENY :

Soru 4: Aşağıdaki DCL kod satırlarının ne iş yaptığını açıklayınız.(10 P)

DENY CREATE TABLE TO AHMET :

REVOKE SELECT ON OGRENCİ TO YAVUZ :

 Soru 5: Aşağıdaki soruları uygun satırları ile cevaplayınız.(30 P)

a) Ogrenciler tablosuna adı Ahmet, soyadı Yıldız, sınıfı 12B, yası 18 ve cinsiyeti erkek olan yeni bir kaydı eklemek için gerekli satırı yazınız.(5P)

 

b) Cinsiyeti kız olan ve bölümü Bilişim olmayan kayıtları ogrenciler tablosundan silen SQL cümlesini yazınız.(5 P)

 

c) uyeler tablosundan bölümüne göre gruplandırılmış bir şekilde maaşları toplamı 5000 den büyük olan kişileri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

 

d) Müşteriler tablosunda aynı ilde bulunan müşteri sayısının 10 dan az olduğu il isimlerini ve müşteri sayılarını il adına göre gruplandırılmış bir şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

 

e) personel tablosundan bölümü KBB, Göz, Dahiliye olmayan kişilerin maaş ları toplamını toplammaaş isimli bir alan oluşturarak listeleyen SQL sorgusunu yazınız(5 P)

 

f) personel tablosundan maas ı 2500 ile 3000 arasında olan personeli adsoyad ve maas alanlarına göre tekrarsız bir şekilde maaşına göre azalan şekilde listeleyen SQL sorgusunu yazınız. (5 P)

 

 

g) malzemeler tablosundan stokadedi alanında en yüksek olan ürünün sayısını EnYuksekStok isimli bir sanal alan oluşturarak bulup listeleyen SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

 

h) Personel tablosunda görevi alanı ‘Uzman Doktor’ olan kişilerin maaşlarının ortalamasını bulan SQL sorgusunu yazınız.(5 P)

 

Soru 6:Aşağıdaki SQL satırının ne iş yaptığını açıklayınız.(5 P)

UPDATE personel SET maas=maas*1.25 WHERE adres NOT IN(‘Çumra’,’İçeri Çumra’,’Alibeyhüyüğü’)

 

Soru 7: Aşağıdaki cümleler doğru ise D Yanlış ise Y yazınız.(6 P)

(     ) Bir kullanıcının veritabanı veya tabloya erişimini engellemek için DENY komutu kullanılır.

(     ) Kullanıcıya verilen tüm kısıtlamaları kaldırmak için GRANT komutu kullanılır.

(     ) Veritabanı kullanıcısına izin vermek için REVOKE komutu kullanılır.

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi veri tanımlama dili komutlarından değildir?(2 P)

a)      CREATE                                b)DELETE                             c)DROP                                                d)ALTER

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi veritabanında çeşitli işlemleri yerine getiren dillerden değildir?(2 P)

DCL                        b)   DDL                                               c)   DML                               d)  DSL

VERİTABANI DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

4.423 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir