Veritabanına Kayıt Ekleme,Silme,Güncelleme

Numara, Ad, Soyad, Puan alanlarına sahip bir tabloya textboxlardan veri ekleyelim.

Kayıt Ekleme:

 string bağlantı, sorgu;
 bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=okul.accdb";
 sorgu = "Insert into sınıf([Numara],[Ad],[Soyad],[Puan])
Values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" +
textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "')";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();

Silme:

string bağlantı, sorgu;
bağlantı = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=okul.accdb";
OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(bağlantı);
sorgu = "Delete From sınıf Where ÖğNo='" + textBox1.Text + "'";
OleDbCommand uygula = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
baglan.Open();
uygula.ExecuteNonQuery();
baglan.Close();

Güncelleme:

5.242 defa okundu.

4 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir