WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

1) Aşağıdakilerden hangisi katmanları tabloya çevirme komutudur?

A) Modify / Layers to Table

B) Convert/Table To Layers

C) Convert / Layers to Table

D) Modify / Convert / Layers to Table

2) Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET sayfalarını çalıştırmak için gerekli bileşenlerdir?

A) Web Sunucu – Framework          B) Web Sunucu – IIS

C) Dreamveawer – IIS                      D) IIS – Mozilla

3) Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET sayfa elemanlarından değildir?

A) Sayfa Bildirimleri Bloğu

B) Kod Sunucu Bloğu

C) Sayfa Bloğu

D) Web Kontrolleri Bölümü

4) Aşağıdakilerden hangisi bir değişken yaşam döngüsü içinde bulunmaz?

A) Değişken atanır             B) Değişken Gönderilir

C) Değişken Çağırılır         D) Değişkene değer verilir

5) Single veri tipi hafızada ne kadar yer kaplar?

A) 1 Bayt              B) 2 Bayt              C) 4 Bayt              D) 8 bayt

6) Char veri tipi hafızada ne kadar yer kaplar?

A) 1 Bayt              B) 2 Bayt              C) 4 Bayt              D) 8 bayt

7) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?

A) 1.ad B) ogrenci ismi     C) UrunFiyat        D) 5_bolum

8) Bir sınavdan alınabilecek (0 ile 100 arasındaki) puanları tutmak için kullanılacak en uygun veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) String                B) Char                 C) Byte                 D) Integer

9) Tarih, saat gibi verileri tutmak için kullanılan veri tipi nedir?

A) Double             B) Boolean           C) String                D) Date

10) Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki personel sayısını tutmak için kullanılabilecek uygun veri türlerinden biri değildir?

A) Single               B) Integer             C) Short                D) Byte

11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Her veri türünün bir değer aralığı vardır.

B) 2670 sayısı byte veri türünde tanımlanmış bir değişkende tutulabilir.

C) 5.23 sayısı integer veri türüyle tutulabilecek bir değerdir.

D) String, tam sayıları tutmak amacıyla kullanılan bir veri türüdür.

12) Aşağıdakilerden hangisi bir kontrol deyimi değildir?

A) If…then          B) Else if   C) Select case    D) Dim…as

13) Eğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajını görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) If ad = “Ali” then Merhaba                                       

B) If ad = Ali then response.write(“Merhaba”)

C) If ad = “Ali” then response(“Merhaba”)                

D) If ad = “Ali” then response.write(“Merhaba”)

14) Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?

A) Do while..loop                B) For if

C) Do until..loop                  D) While..end while

15) Aşağıdaki komutlar çalışınca “Ankara” kelimesi kaç defa ekranda görüntülenir?

sub Page_Load(sender as object, e as eventargs)

dim i as byte

dim j as byte = 5

for i=1 to j

response.write(“Ankara” & “<br>”)

next

end sub

A) 3                        B) 4                        C) 5                        D) 6

16) Dim as gezegen(9) string şeklinde tanımlanan diziyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dizi 9 elemandan oluşmaktadır.

B) Dizinin ilk elemanı gezegen(0)’dır.

C) Dizinin son elemanı gezegen(9)’dur.

D) Dizinin tüm elemanları “string” tipindedir.

17) İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) 7 + 14 / 7 = 3                  B) 2 + 7 * 3 = 27                

C) 12 + 3 / 3 = 13                D) 15 – 5 / 1 = 11

18) Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)

If  x = 0 then

Response.write(“x sıfıra eşittir.”)

Else if x > 0 then

Response.write(“x pozitif bir sayıdır. ”)

Else

Response.write(“x negatif bir sayıdır.”)

End if

A) x sıfıra eşittir.                 B) x pozitif bir sayıdır.      

C) x negatif bir sayıdır.      D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

19) CheckBox kontrolü işaretlendiğinde veya işareti kaldırıldığında oluşan olay nedir?

A) OnClick                           B) OnLoad          

C) OnTextChanged            D) OnCheckedChanged

20) Kontrollerin görünüp görünmemesini sağlayan özellik nedir?

A) Visible              B) Property           C) Index                               D) Checked

4.194 defa okundu.

2 yorum

    • samet Yanıtla

      bencede kardeşim bu sınavdan 100 alırsam yeter seninde işine yaradıysa çok sevindim kardeşim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir