While Döngüsü ile ilgili Örnekler

 1.    2 ile 7  arasındaki  çift sayıları listbox a eklesin.
 2.    9 ile 21 arasındaki tek sayıları listbox a eklesin
 3. Listbox ı temizlesin.       listBox1.Items.Clear();
 4. 0 ile  50 arasındaki sayılardan
   1. Tek sayıları listbox1 e
   2. Çift sayıları listbox2 ye
   3. 5 tam bölünenleri listbox3 e
   4. 0-200 arasındaki sayılardan 3 ve 5 e tam bölünenleri listbox4 e Ekleyen programı yapınız.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;

i =0;
while (i <= 10)
{
listBox1.Items.Add(i.ToString());
i++;
}

      
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
     
//8 ile 21 arasındaki tek sayıları ekleme.
int i=8;
while(i<=21)
{
if (i % 2 ==1)
{
listBox1.Items.Add(i.ToString());
}
i++;
  
}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;

i = 2;

while (i < 7)
{
listBox1.Items.Add(i.ToString());
i = i + 2;
}

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 0;

while (i <= 50)
{
if (i % 2 == 1)
{
listBox1.Items.Add(i.ToString());
}
i++;
}
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 0;

while (i <= 50)
{
if (i % 2 == 0)
{
listBox2.Items.Add(i.ToString());
}
i++;
}
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 1;

while (i <= 50)
{
if (i % 5 == 0)
{
listBox3.Items.Add(i.ToString());
}
i++;
}
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 1;

while (i <= 200)
{
if ((i % 3 == 0) && (i % 5 == 0) && (i % 7 == 0))
{
listBox4.Items.Add(i.ToString());
}
i++;
}
}

1.944 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir