YGS Nasıl Hesaplanır

Adayların, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının ayrı ayrı hesaplanmasında þu yol izlenecektir:

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde bu soru puanlama
dışında tutulacak ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktır.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama
ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm
adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacaktır.
AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1A’da görülmektedir. Yalnız bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacaktır.
AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adayların 140 YGS puanı; 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

Final Dershanesi Puan Hesaplama İçin Tıklayınız…

Kavram Dershanesi Puan Hesaplama İçin  Tıklayınız…

Zafer Dershanesi Puan Hesaplama İçin Tıklayınız…

Açı Dershanesi Puan Hesaplama İçin Tıklayınız…

Sistem Dershanesi Puan Hesaplama İçin Tıklayınız…

NTV’nin Sayfasından Hesaplamak İçin Tıklayınız

 

281 defa okundu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir